Imprimeix


Activitat 3

Subratlla les lletres a i e de les paraules del text següent que creus que es pronuncien amb el so de vocal neutra:

solució

Si vols pots sentir el text per observar el so de la vocal neutra.

text oral