Imprimeix

La trama és una seqüència de fets i esdeveniments organitzats a criteri del narrador. Per això és molt freqüent que hi hagi anades i vingudes en l’ordenació cronològica, cosa que comporta un bon domini de l’ús dels temps verbals.

Amb l’exercici següent pots calibrar si et cal repassar aquests usos verbals:
- els temps de passat,
- els temps compostos en relació amb els simples o
- la correlació de temps verbals en frases compostes condicionals.


Activitat 13

Llegeix amb atenció aquest text. Després, a la graella, organitza les frases del text segons el temps a què fan referència i indica quin temps verbal s’hi utilitza.

—Mira, aquest matí, quan esmorzava, ma germana m’ha preguntat si demà l’acompanyaré a cal metge, quan hagi dut els nens a escola. Ahir ja es trobava malament perquè havia menjat cargols, que són molt indigestos. Si no et fa res, deixem la sortida per a demà passat. Si plogués, com anuncien avui a la ràdio, faríem l’excursió un altre dia. D’acord?


 

Temps de referència

Temps verbal

1. (Ma germana) havia menjat cargols.

2. Els cargols són molt indigestos.

3. (Ma germana) es trobava malament.

4. Jo esmorzava.

5. Ma germana m’ha preguntat.

6. Si no et fa res.

7. Deixem la sortida per a demà passat.

8. Anuncien (pluja) a la ràdio.

9. Quan hagi dut els nens a escola.

10. L’acompanyaré a cal metge.

Futur

11. Si plogués.

12. Faríem l’excursió un altre dia.

solució

L’activitat següent et proposa de fer una reflexió sobre l’ús dels temps verbals.


Activitat 14

Respon les preguntes que hi ha a continuació, referides a les frases del text de l’activitat anterior.

1. Compara les frases següents:

A. (Ma germana) havia menjat cargols.

B. (Ma germana) es trobava malament.


Quina conté un temps verbal compost?

Quina conté un temps verbal simple?

Quina narra un fet anterior?

com ho he fet? | verificació | torna-ho a fer

Els temps verbals compostos indiquen un moment anterior als temps simples corresponents.

2. Compara les frases següents:

A. Quan (ella) hagi dut els nens a escola...

B. ...l’acompanyaré a cal metge.


Quina narra un fet anterior?

solució

3. Observa la frase següent:

Els cargols són molt indigestos.


Per què es diu en present, si s’està parlant de fets  passats? (Ahir va menjar els cargols.)

solució

4. Observa les frases següents:

A. Aquest matí, quan jo esmorzava...

B. ...ma germana m’ha preguntat...


Per què s’usa l'imperfet a la primera i el perfet a la segona?

solució

5. Observa les parelles de frases condicionals següents:

Si no et fa res...                      ...deixem la sortida per a demà passat.

Si plogués...                                     ...faríem l’excursió un altre dia.

A la primera parella, tant la frase de la condició com la principal són en present. En canvi, a la segona, la frase condicional és en imperfet de subjuntiu i la principal en condicional. Adona’t que també seria correcte, en el segon cas, dir “Si plou farem l’excursió un altre dia”.

Quina diferència de matís hi ha entre “Si plogués faríem l’excursió
un altre dia”  i “Si plou farem l’excursió un altre dia”?

solució

Si consideres que et cal repassar algun aspecte dels temps verbals, pots anar a l’itinerari del verb. També pots fer els exercicis que es proposen a continuació.

Per repassar els usos dels temps passats pots fer l’exercici següent:


Activitat 15

Indica quines frases podrien seguir de forma coherent aquestes introduccions temporals.
(Escriu els números de menor a major.)

Mentre la perruquera

 

 

1) he rebut una trucada ben estranya!

Avui

3) li tallava els cabells, ell llegia una revista del cor.

Ahir, finalment,

 

 

4) vaig anar tot un mes de vacances a Hongria.

Aquest matí

2) vam anar a l’exposició d’il·lustradors del segle XX.

Quan vivia a Londres

5) he decidit que vull viure d’una altra manera.

Aquest cap de setmana

1

5

6

7) sempre esmorzava pa amb mantega.

Fa cinc anys

6) no hem sortit de casa en cap moment.

com ho he fet? | verificació | torna-ho a fer

Correlació de temps en les oracions compostes condicionals

Hi ha diferents correlacions de temps verbals en les oracions compostes condicionals, introduïdes per la conjunció si. Vegem-ho:

La condició és molt real i es parla del present o del futur

Oració subordinada en present d’indicatiu

Oració principal en present o futur

Si vens, anem a la platja.
Si vens, anirem a la platja.


La condició és hipotètica i es parla d’una suposició present o futura

Oració subordinada en imperfet de subjuntiu
o en imperfet d’indicatiu (menys habitual)

Oració principal en condicional

Si vinguessis, aniríem a la platja.
Si venies, aniríem a la platja.


La condició és hipotètica i es parla del passat

Oració subordinada en plusquamperfet de subjuntiu

Oració principal en condicional perfet

Si haguessis vingut, hauríem anat a la platja.

Per practicar la correlació de temps en aquestes oracions pots fer l’exercici següent:


Activitat 16

Completa les frases següents amb la forma adequada del verb entre parèntesis:

Si no m’haguessis recordat la nostra cita, no hi (pensar) pas.

Si ens acompanyes, (arribar) abans.

Si tu (voler), sabries la veritat.

Si li (escriure), t’estarà molt agraït.

Si no (estar) tan cansada, pots estar segur que vindria.

Si no ho hagués vist, mai no m’ho (creure).

solució