Resultats de la cerca frase exacta: 32

Criteris lingüístics
11. Documentació jurídica. Presentació. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La demanda és un escrit presentat davant d'un jutjat per iniciar un plet, en el qual s'exerceixen una o diverses accions. Aquesta és la forma més habitual d'iniciar un procés en el cas del procediment civil. [...]
12. Documentació jurídica. La querella. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La querella és una acusació escrita, presentada davant el jutjat contra algú que hom fa reu d'un delicte que la persona agreujada demana que sigui castigat i perseguit. Aquesta és una de les formes d'iniciar un procés penal. [...]
13. Documentació jurídica. La querella. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
AL JUTJAT... _____________________________________, procurador dels tribunals, en nom de _____________________________________, la representació de la qual acredito mit- jançant l'escr iptura de poder especial que adjunto degudament validada, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció [...]
14. Documentació jurídica. La provisió. Estructura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Dades del jutjat o del tribunal Identificació del procediment Títol Nom del jutge, la jutgessa o els magistrats i del ponent Datació Cos del document Fórmula final Signatura del secretari Signatura del jutge, la jutgessa, o la secretàr ia el ponent o la ponent Diligència [...]
15. Documentació jurídica. La querella. Estructura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Destinació Dades del procurador o la procuradora i de l'advocat o l'advocada Formulació de la querella Jutjat o tribunal davant el qual es presenta la querella, dades de la part querellant i dades de la part querellada Fets Fonaments de dret Peticions Altressís Datació Signatures [...]
16. Documentació jurídica. La interlocutòria. Estructura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Identificació del jutjat o del tribunal Identificació del procediment Identificació de les parts litigants o de les persones interessades Títol Nom del jutge o la jutgessa, o dels membres del tribunal Datació Fets Fonaments de dret Part dispositiva Fórmula final Signatura del jutge o la jutgessa [...]
17. Documentació jurídica. La interlocutòria. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Berga Passeig de la Pau, 8 Berga Procediment: Suspensió de pagaments 25/2001 Part demandant: Sr. Modest Soler i Gifreu Procuradora: Sra. Rosa Roig i Colomer Part demandada: Sr. Carles Clar i Ferreny Procurador: Sr. Lluís Puig i Torner [...]
18. Documentació jurídica. La denúncia. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
receptor (el jutjat). [...]
19. Documentació jurídica. La denúncia. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
AL JUTJAT DE GUÀRDIA Glòria Pau i Creus, amb el DNI 37 805 533 i amb domicili a la baixada del Rosari, 8, 43003 Tarragona, DENUNCIO: Per mitjà d'aquest escrit i d'acord amb l'article 259 i els següents de la Llei d'enjudicia- ment criminal, els representants legals de la companyia Plaf, SA, amb [...]
20. Documentació jurídica. La sentència. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 d'Olot Judici ordinari 129/2001 Sentència 97/2001 Procediment: terceria de millor dret. SENTÈNCIA Olot, 13 de novembre de 2001 Pere Vilar Olivera, jutge, he vist les actuacions relatives a aquest judici, tramitades per l'entitat mercantil Castells [...]
Pàgines  2 / 4 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  Següent >>