Resultats de la cerca frase exacta: 32

Criteris lingüístics
21. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
en paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues. Pel que fa al tractament personal, recomanem d'utilitzar la primera persona del sin- gular per a l'emissor i la tercera del singular per al receptor (el jutjat o la sala). [...]
22. Documentació jurídica. La querella. Peticions  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
destinatari de la sol·licitud ( al jutjat ). A la petició d'admissió de la querella és habitual fer servir l'expressió Que tingui per presentat aquest escrit i admeti aquesta querella ; però, atès que l'acció principal, que les engloba totes dues, és l'expressada amb el verb admetre , recomanem de reduir la [...]
23. Abreviatures. Formació. Abreujament de sintagmes  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Quan abreugem un sintagma, a més de considerar els criteris abans esmentats, hem de mantenir totes les partícules (preposicions i articles) si marquem l'abreujament amb un punt. n. de la t. nota de la traductora j. de 1a. inst. jutjat de primera instància En canvi, s'ometen si utilitzem la barra [...]
24. Documentació jurídica. Presentació. Pètita  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
jutjat o a la sala ). A la petició d'admissió de la demanda és habitual fer servir l'expressió Que tingui per presentat l'escrit i l'admeti , però, atès que l'acció principal, que les engloba totes dues, és l'expressada amb el verb admetre , recomanem de reduir la fórmula anterior a Que admeti l'escrit. [...]
25. Documentació jurídica. La provisió. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Jutjat de Primera Instància i Instrucció 5 de Tossa de Mar Judici de faltes 33/2002 PROVISIÓ Jutgessa: Marina Cruells Jansana Tossa de Mar, 6 d'abril de 2002 L'advocada Rosa Comes Puig, en representació del denunciant, Pol Quer López, ha interposat, dins el termini establert i en la forma escaient [...]
26. Documentació jurídica. Presentació. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
AL JUTJAT... Jaume Vendrell Raurich, procurador dels tribunals, en nom de l'entitat mercantil TRXSA, domiciliada a Castelldefels, al carrer de la Indústria, 36, la representació de la qual acre- dito mitjançant l'escr iptura de poder adjunta, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció [...]
27. Documentació jurídica. administratiu. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
s'han de presen- tar juntament amb l'escrit d'interposició, que són els següents: ? El document que acrediti la representació de qui compareix, llevat que figuri a les actuacions d'un altre recurs pendent davant del mateix jutjat o tribunal, cas en el qual es pot sol·licitar que s'expedeixi un [...]
28. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Exemple de l'escrit de proposició de prova  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
AL JUTJAT... ___________________________, procuradora de ___________________________, amb l'assistència del lletrat ____________________________, tal com consta (o he acreditat anteriorment) en les actuacions del judici de _________________________ _________________________, seguides a instància [...]
29. Documentació jurídica. Presentació. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
part demandant) i la tercera del singular per al receptor (el jutjat o la sala). [...]
30. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
utilitzar tant per substituir les formes concretes la degana o el degà com per designar el col·lectiu de persones que hi treballen. - No sempre es pot substituir jutge per jutjat perquè no són termes equivalents. Remarca En el cas d'alguns documents administratius, com ara les sol·licituds, s'han d'adreçar [...]
Pàgines  3 / 4 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  Següent >>