Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

positiu -iva

1 1 adj. [LC] Que es basa sobre quelcom de segur. D'això, encara no se'n sap res de positiu.
1 2 adj. [LC] Bo i favorable. Que ell hagi renunciat al càrrec és positiu.
1 3 adj. [LC] Que confirma d'una manera definitiva quelcom que d'entrada suposàvem, amb independència de si la cosa confirmada és bona o dolenta. El resultat de la investigació ha estat positiu. Crèiem que era una anèmia i el resultat de les anàlisis ha estat positiu.
1 4 adj. [FS] Que no atén sinó als fets, als resultats de l'experiència.
1 5 adj. [FS] Subjecte a contrastació empírica. Ciències positives.
1 6 adj. [LC] Que considera, abans que tot, allò que és pràctic, útil. Un home positiu.
2 1 adj. [LC] Afirmatiu 1. Ha donat una resposta positiva. El mot mai és un mot de significació positiva.
2 2 adj. [LC] [MT] De dues direccions oposades, de dues maneres d'ésser oposades, de dues maneres oposades d'influir en un resultat, una d'elles presa arbitràriament i l'altra anomenada negativa. Ordenada positiva. Sinus positiu. Tangent positiva. Abscissa positiva. Cosinus positiu. Cotangent positiva.
2 3 adj. [MT] Que té el sentit contrari al del desplaçament de les agulles del rellotge, s'aplica a un angle.
2 4 adj. [MT] Superior a zero, s'aplica a un nombre i a una magnitud.
2 5 adj. [FIF] Relatiu o pertanyent a l'electricitat positiva.
2 6 adj. [FIF] Que és capaç de rebre electrons del circuit exterior, s'aplica al pol d'un generador elèctric.
3 1 m. [AF] [CO] Reproducció fotogràfica en paper que mostra els clars i els obscurs tal com es veuen en la realitat.
3 2 m. [CO] Dibuix de línia negra sobre fons blanc.
4 m. [FL] Grau de l'adjectiu o de l'adverbi que n'expressa el contingut sense cap marca de comparació o d'intensitat.
5 1 m. [MU] Cos sonor de l'orgue accionat per un teclat propi.
5 2 m. [MU] Orgue petit de saló, transportable, sense pedaler.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions