Resultats de la cerca bsica: 206

Diccionari castell-catal
181. pao (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
m 1 [tela] drap. 2 [trapo de cocina] eixugam, drap de cuina. 3 [ancho de una tela] llargada f. 4 [colgadura] draperia f. 5 med compresa f. 6 [falta de brillo] entelament. 7 p fr [enlucido] blanquejat. 8 [pared] pany (o llen) de paret. 9 [mancha en la piel] taca f. 10 mar [vela] drap [...]
182. batn (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
m 1 [molino para paos] mol draper, batan [de maces], noc. 2 [mazos] noc. 3 [mquina para el algodn] batan, bat. 4 [tejido] napa f, tela de batan f. 5 batn doble noc. 6 tierra de batn terra de paraire (o de mol).  [...]
183. aprovechar (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
v intr 1 aprofitar. Aquella comida no aprovech a nadie, aquell pat no aprofit a ning. 2 [ser de provecho] aprofitar. Ninguna advertencia le aprovecha, cap advertiment no li aprofita. 3 [servir] servir, sser til, fer el fet. Esta tela no aprovecha, aquesta tela no serveix. 4 [la ocasin [...]
184. dominar (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
domina tota la vall. 6 [sujetar, contener] dominar. Dominar una revuelta, dominar una revolta. 7 [sobresalir] dominar. El campanario domina todo el pueblo, el campanar domina tot el poble. v intr 8 [predominar] dominar. En la tela domina el color verde, a la tela domina el color verd. v pron 9 [...]
185. falso (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
que s fals, all que s fals. Distinguir lo falso de lo verdadero, distingir el que s fals del que s veritat. adj i m i f 7 fals -a. Un hombre falso, un home fals. m 8 [de tela] refor. 9 [de un vestido] folre, folro.  [...]
186. manta (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
f 1 [de cama, para las caballeras] manta, flassada. 2 [de viaje] manta. 3 [abrigo] abrigall m. 4 fig i fam [paliza] pallissa, fart de llenya m, allisada, estomacada. 5 mil [mantelete] mantellet m. 6 ict manta. 7 amer [tela] teixit de cot m. 8 a manta (o a manta de Dios) a manta, a [...]
187. flojo (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
-ja adj 1 fluix -a. Tensar un cable flojo, tesar un cable fluix. 2 [no firme] tou -ova, flccid -a. Mejillas flojas, galtes toves. 3 [poco fuerte] fluix -a. Un vino flojo, un vi fluix. Una tela floja, una tela fluixa. 4 fig [sin vigor] fluix -a. nimo flojo, nim fluix. 5 fig [escaso] fluix [...]
188. trapo (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
m 1 [pedazo de tela] drap. 2 [de cocina] drap. 3 mar [velamen] velam. 4 pl fam roba f sing, vestits. 5 a todo trapo mar [a toda vela] a la vela, a tota vela, a tot drap. 6 a todo trapo fig mar [rpidamente] a tot drap, a la vela, a tota vela. 7 dejar como un trapo fig i fam deixar (o [...]
189. coco (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
m 1 bot [cocotero] cocoter. 2 [fruto] coco. 3 biol [bacteria] coc. 4 [larva] cuc. 5 p fr [cuenta de rosario] gra. 6 p fr [tela] calic. 7 fam [bu] papu, papau, home del sac. 8 fam [persona fea] motlle de fer carotes, espantall. 9 fam i p fr [caricia] manyagueria f, moixaina f. 10 fam [...]
190. pagar (castell)
Font Diccionari castell-catal d'Enciclopdia Catalana (4a edici)
v tr 1 pagar. Pagar el alquiler al propietario, pagar el lloguer al propietari. 2 [una cantidad] pagar. Ha pagado cincuenta euros por la tela, ha pagat cinquanta euros per la tela. 3 [costear] pagar, costejar. Le paga los estudios un to suyo, li paga els estudis un oncle seu. 4 fig [...]
Pgines  19 / 21 
<< Anterior  Pgina  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Segent >>