Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6867/3Darrera versió: 06.02.2018

Títol

'continuar' + gerundi, 'seguir' + gerundi 

Perífrasis de gerundi 

'Continua treballant a l'institut' o 'Encara treballa a l'institut'? 

Resposta

Les perífrasis continuar + gerundi i seguir + gerundi tenen un valor duratiu i assenyalen que encara es manté una situació que va començar abans del moment de referència. Per exemple:

La professora continua pensant que val més no fer pausa a classe.
Si segueixes fent el brètol ja pots dir adeu a les colònies.

De vegades, aquest mateix valor duratiu també es pot aconseguir amb l'ús de l'adverbi encara i un verb conjugat en imperfectiu. Per exemple:

Encara treballa a l'institut (o Continua treballant a l'institut).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions