Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

llata

f. [IMF] [AQ] [LC] Peça de fusta estreta i de poc gruix emprada amb d'altres per a aguantar les teules, en la construcció de bastiments, per a fixar-hi arrimadors i empostissats, etc.
[IMF] llata de ràfec Llata inferior en un vessant de teula plana de més amplada que les altres per tal de disminuir la inclinació de la teula més baixa.
[AQ] llata per canal Disposició de les llates d'una teulada de teula cònica en què cada teula canal descansa entre dues llates disposades en el sentit del vessant.
[AQ] [IMF] llata d'empostissar Llistó de fusta dels que serveixen de suport o d'element de fixació de les posts d'un revestiment de paret o de sòl.
f. [TRA] Bau .
f. [IT] [LC] Trena d'espart, de cànem, de jute, emprada per a fer soles d'espardenya, estores, etc.
f. [HO] Tall de carn de damunt l'espatlla del bou o de la vedella.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions