Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

hoste hostessa

1 1 m. i f. [LC] Persona allotjada gratuïtament en casa d'altri. Hostes vingueren que de casa ens tragueren.
1 2 m. i f. [HO] [LC] Persona allotjada en un hostal, una dispesa, etc.
1 3 m. i f. [HO] [LC] [PR] Persona que hostatja algú a casa seva.
2 m. i f. [LC] [PR] Persona encarregada de l'acolliment en una fira, un congrés i especialment en les companyies aèries.
3 m. [BI] [EG] [LC] En biol., organisme que dona allotjament o nodriment o les dues coses alhora a un d'una altra espècie paràsita, comensal o simbiont.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions