Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

tardo-

[LC] Forma prefixada del mot italià tardo, 'proper a la fi'. Ex.: tardoromà, tardomedieval, tardofranquisme.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions