Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

toro

1 1 m. [AGR] [JE] [LC] [ZOM] Bou1 1 1
1 2 m. pl. [JE] [LC] Correguda de bous b)
2 1 m. [IMI] Tractor de rodes articulat amb cullera frontal.
2 2 m. [AGF] Carretó proveït de forca elevadora.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions