Resultats de la cerca frase exacta: 28

Fitxes de l'Optimot
21. Traducció de topònims inclosos en noms d'entitats / Traducció de topònims inclosos en noms d'equips esportius
Font Fitxes de l'Optimot
Les denominacions d'organismes oficials que inclouen topònims es tradueixen si tenen una forma tradicional en català. Per exemple: Junta d'Andalusia Banc d'Espanya Universitat de Virgínia No cal adoptar aquest criteri si el topònim s'escriu en forma de logotip d'una marca o de qualsevol altra [...]
22. Congressos, simposis, jornades, trobades i col·loquis (majúscules i minúscules) / Comunicacions, ponències, discursos i taules rodones (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Psicologia Experimental la XXVI Trobada de Campaners el Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona En canvi, s'escriuen amb minúscules les denominacions que corresponen a categories genèriques: un congrés de metges un simposi internacional les jornades sobre psicologia experimental la trobada de [...]
23. Sigles i acrònims: majúscules i minúscules
Font Fitxes de l'Optimot
l'organisme responsable de la sigla o l'acrònim sobre la manera d'escriure'ls, s'ha de respectar, encara que no segueixi les recomanacions anteriors. Per exemple: TERMCAT (nom d'un organisme que procedeix de terminologia catalana) UdG (Universitat de Girona)  [...]
24. Càrrecs (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
la rectora de la Universitat de Vic un director de cinema  [...]
25. comprometre's (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
cosa. Per exemple: Es va comprometre amb la universitat en la defensa dels drets lingüístics. 3. La preposició a introdueix la matèria sobre la qual s'adquireix un compromís, quan s'expressa amb un infinitiu. Per exemple: Em comprometo a complir el reglament.  4. La conjunció que s'usa davant [...]
26. Exemple de recurs
Font Fitxes de l'Optimot
, a les 10 hores, vaig realitzar la primera prova del procés selectiu esmentat, a l'aula 32 de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, tal com consta a la fotocòpia que presento annexa. 2. A les llistes de resultats fetes públiques el 23 d'octubre de 2001, el meu nom figura a la relació [...]
27. institucions, organismes, entitats, empreses o establiments (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Associació de Veïns del Poblenou Ateneu Barcelonès Universitat de Barcelona l'Hotel Principal El Llanternó (bar) l'Escola Barrufet la Borsa de Barcelona Forces Elèctriques de Catalunya Societat General d'Aigües de Barcelona Clínica del Remei Teatre Lliure  En canvi, quan es tracta de la denominació [...]
28. Cicles educatius, disciplines, assignatures i cursos (majúscules i minúscules) / Proves i exàmens de nivell (majúscules i minúscules) / Seminaris i tallers (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
proves d'accés a la universitat la prova de nivell de català Els certificats que acrediten els nivells de llengua catalana, que es corresponen amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües, s'escriuen amb minúscula. Per exemple: certificat de coneixements superiors de llengua catalana, C2 [...]
Pàgines  3 / 3 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3