Resultats de la cerca criteris: 957

91. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Estructura 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Identificació de la reunió Ordre del dia Signatura Datació Informació ocacional Destinació [...]
92. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Estructura 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Destinació Salutació Identificació de la reunió Ordre del dia Comiat Signatura Datació Informació ocasional [...]
93. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Per indicació del president, us convoco a la reunió ordinària de la Comissió d'Estudis i Projectes. Dia: 12.09.01 Hora: 12 Lloc: sala de reunions de la Direcció General Ordre del dia: 1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior. 2. Presentació i aprovació, si escau, del pla [...]
94. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Sr. Anselm Conca C/ Major, 17 08008 BARCELONA Senyor, Us convoco a la reunió ordinària de la Comissió d'Estudis i Projectes, que tindrà lloc el proper dia 12 de setembre, a les 12 del migdia, a la sala de reunions de la Direcció General. Ordre del dia: 1. Lectura i aprovació de l'acta de [...]
95. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Informació ocasional  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest espai podem trobar a tall de nota la indicació d'una segona convocatòria, d'acord amb les previsions de la normativa vigent que correspongui a l'òrgan, o la referència de documents annexos. [...]
96. Documentació administrativa. La invitació. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La claredat, el rigor i la concisió són principis bàsics de la redacció administrativa. Aquests principis es basen tant en la redacció acurada de la informació que s'hi expressa com en l'estructuració lògica i en blocs homogenis de la informació. La documentació administrativa parteix, gairebé [...]
97. Documentació administrativa. La invitació. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La concisió i la claredat són els elements bàsics que han de guiar la redacció admi- nistrativa en general. Així, d'acord amb l'article 2.1 de l'Ordre de l'Estat, de 7 de juliol de 1986, «en l'elaboració material de les comunicacions i els documents administra- tius, en especial dels que s'hagin [...]
98. Documentació administrativa. La invitació. Identificació de l'organisme  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Pel que fa a la resta d'elements que configuren el disseny gràfic de la invitació (marges, situació del logotip, tipus de paper o cartolina, etc.), atès que no són exclu- sius d'aquest document i que afecten tota la documentació d'un organisme, cal seguir les normes o els programes de cada [...]
99. Documentació administrativa. La invitació. Identificació de l'organisme  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Pel que fa a la resta d'elements que configuren el disseny gràfic de l'ofici (amplada dels marges, situació del logotip, etc.), atès que no són exclusius d'aquest document i que afecten tota la documentació d'un organisme, cal seguir les normes o els pro- grames de cada institució. [...]
100. Documentació administrativa. La invitació. Identificació de qui convida  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La identificació de qui convida, a part de la capçalera, pot tenir una de les estructures següents: ? càrrec (l'entitat ja surt a la capçalera) ? entitat ? càrrec i entitat que invita ? tractament protocol·lari, nom i cognoms i càrrec prescindir-ne, tot i que en un document protocol·lari com és ara [...]
Pàgines  10 / 96 
<< Anterior  Pàgina  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Següent >>