Resultats de la cerca criteris: 957

51. Introducció. Origen de les abreviacions  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
dificultats de reproducció. En l'origen de les abreviacions sembla haver-hi un component religiós. Els nomina sacra o noms sagrats eren escrits, per respecte, de manera simbòlica o abreujada. Per exemple, els cristians utilitzaven les inicials de Jesús Crist Fill de Déu Salvador (en grec, ICHTUS) com a [...]
52. Documentació jurídica. La interlocutòria. Identificació de les parts litigants o de les persones interessades  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Cal fer constar la identificació de les parts litigants o de les persones interessades en el procediment, i els noms dels procuradors, si escau. Aquesta informació també pot aparèixer a l'apartat Fets . [...]
53. Documentació jurídica. Presentació. Fonaments de dret  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Amb l'encapçalament Fonaments de dret o Fonaments jurídics , s'exposen de manera succinta (no cal transcriure els preceptes que s'addueixen) els fonaments jurídics de la demanda en paràgrafs separats i numerats, com en el cas dels fets, amb xifres aràbigues. Per això, a més dels que es refereixen a [...]
54. Funció demarcativa. Inici després de parèntesis  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Un text situat a l'interior dels parèntesis que trobem després d'un punt ha de començar amb una majúscula i acabar amb un altre punt dins els parèntesis: «Allà, durant la batalla d'Isly, havia rebut una bala a la regió dels ronyons que l'havia doblegat per la meitat. (Això, però, no li havia [...]
55. Símbols. Codis de les comarques catalanes  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Sovint, en bases de dades referides a municipis o a professionals, cal consignar la comarca com una dada més. Per raons de seguretat i rapidesa en la introducció de dades, s'acostuma a treballar amb taules codificades per a totes les informacions que es poden tipificar, perquè les variables que [...]
56. Verb. Futur i formes de subjuntiu  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
1. Identificació de la qüestió La llengua castellana utilitza el temps de futur per indicar obligació. En català, com en la majoria de les llengües romàniques, és preferible adoptar el punt de vista que la llei és vigent en el moment que es llegeix. Per tant, és recomanable no fer servir el futur [...]
57. Documentació administrativa. El certificat. Fórmula de certificació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Com hem dit, la fórmula de certificació o fórmula final acostuma a ser impersonal. Es tracta d'una fórmula fixa, que a partir d'una estructura bàsica, pot presentar algunes variacions: I, perquè així consti, signo aquest certificat. I perquè consti signo aquest certificat. I, perquè consti i a [...]
58. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La convocatòria de reunió també és un document de datació doble pel que fa a l'emissió. A més de la data habitual, duu la del registre de sortida, que és la data que cal tenir en compte des d'un punt de vista de tramitació formal. [...]
59. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Des d'un punt de vista terminològic la forma convocatòria és un terme genèric que fa referència a més d'un document administratiu. De fet, una convocatòria , entesa com a document, és un escrit per mitjà del qual es demana a algú que es presenti en un lloc, en una data determinada. Així, podríem [...]
60. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Si la persona convocada assisteix a la reunió pel càrrec que té, cal fer-hi constar el càrrec. Altrament, cal posar-hi el nom i els cognoms amb el tractament de senyor o senyora. [...]
Pàgines  6 / 96 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>