Resultats de la cerca criteris: 957

61. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'estructura de la signatura d'aquest document és la següent: ? càrrec ? rúbrica ? nom i cognoms La persona que convoca ha d'indicar el càrrec que exerceix com a convocant cies. La denominació del càrrec ha d'anar introduïda per l'article determinat corresponent, atès que figura en primer lloc i el [...]
62. Documentació administrativa. La sol·licitud. Exposició de fets  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest punt s'exposen els motius i els fets que justifiquen la sol·licitud, per mitjà d'una redacció clara i senzilla: frases breus, independents, d'estructura homogènia, etc. Aquest apartat s'introdueix amb la forma Exposo: o el títol Exposició de fets: . Com a fórmula d'enllaç entre aquest [...]
63. Documentació jurídica. administratiu. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Per redactar aquest document, s'han de tenir en compte les exigències generals de contingut establertes per la legislació vigent i la legislació específica aplicable a cada cas concret. El primer apartat de l'article 45 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa estableix [...]
64. Documentació jurídica. La interlocutòria. Fonaments de dret  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Amb l'encapçalament Fonaments de dret , Fonaments jurídics o Raonaments jurídics , s'han de donar les raons i fonaments legals que s'estimin procedents per a la decisió que s'hagi de dictar i s'han de citar les lleis o doctrines que es considerin aplicables al cas. només hi hagi un fonament de dret [...]
65. Documentació jurídica. La querella. Fonaments de dret  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Amb l'encapçalament Fonaments de dret o Fonaments jurídics, s'exposen de manera de la querella en paràgrafs separats i numerats, com en el cas dels fets, amb xifres aràbigues. [...]
66. Documentació jurídica. La sentència. Diligència de publicació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat, que redacta i signa el secretari o la secretària, es fa constar que s'ha fet pública la sentència. [...]
67. Documentació jurídica. La sentència. Fonaments de dret  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat es pot encapçalar amb les expressions Fonaments de dret , Fona- ments jurídics o Fonaments legals . S'han d'expressar els punts de fet i de dret fixats per les parts i els que ofereixin les qüestions controvertides, s'han de donar les raons i els fonaments legals de la decisió que [...]
68. Documentació jurídica. Presentació. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest document, com en tots els de caràcter jurídic, cal tenir en compte les exi- gències generals de contingut establertes per la legislació vigent i la legislació espe- cífica aplicable a cada cas concret. L'article 399 de la Llei d'enjudiciament civil estableix els requisits de caràcter [...]
69. Documentació jurídica. Presentació. Formulació de la demanda  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'introdueix amb els verbs manifesto , exposo o formulo i ha d'incloure la identificació de la part demandada i el motiu pel qual es presenta la demanda. Per identificar la part demandada, s'han d'indicar totes les dades que es coneguin i que puguin ser útils per localitzar-la: nom, domicili [...]
70. Equivalències castellà - català. causa de pedir  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
causa de pedir - raó petitòria f Fonament de la petició processal que es formula a la demanda. [...]
Pàgines  7 / 96 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Següent >>