Resultats de la cerca frase exacta: 14

Fitxes de l'Optimot  | Ortografia
1. Ortografia de 'n'
Font Fitxes de l'Optimot
-: infermer, infidel, inflar, informaci,infusi, nfim; infrahum, infraroig, etc. en alguns casos, davant b, p, m: la lletra n es mant en els compostos el primer constituent dels quals acaba en aquesta lletra: benparlat, benpensant; enmig, granment, tanmateix, etc. I tamb es mant en algun topnim [...]
2. Els accents diacrtics / Plural dels mots amb accent diacrtic / Compostos i derivats dels mots amb accent diacrtic / Novetats ortogrfiques 2016
Font Fitxes de l'Optimot
2016 la llista de mots que porten accent diacrtic s'ha redut a quinze monosllabs d's freqent: b: 'benefici', adverbi, conjunci, interjecci be: 'anyell', nom de la lletra b du: 'divinitat' deu: 'font', nombre 10, verb deure, verb dar s: verb sser/ser es: pronom feble, article salat, nom [...]
3. Accents diacrtics: 's' o 'es'?
Font Fitxes de l'Optimot
al Pallars Juss. S'escriu es en els casos segents: quan s un pronom feble: Es renta les mans; quan s un article salat: Segueix es cam; quan s el nom de la lletra e, en plural: Ressegueix les es.  [...]
4. Accents diacrtics: 'b' o 'be'?
Font Fitxes de l'Optimot
lletra b: S'escriu amb be alta.  [...]
5. Accents diacrtics: 's' o 'us'?
Font Fitxes de l'Optimot
de la seva autoritat; quan s una forma del verb usar (en parlars balerics i alguers): Sempre s el llapis per fer els mots encreuats. S'escriu us en els casos segents: quan s un pronom feble: Us vull donar les grcies; quan s el nom de la lletra u, en plural: Confon les us amb les [...]
6. Accents diacrtics: 't' o 'te'?
Font Fitxes de l'Optimot
. S'escriu te en els casos segents: quan s un pronom feble: Vull donar-te les grcies, Te la portar dem; quan fa referncia a l'arbust o a la infusi de les fulles d'aquest arbust: Tenien plantacions de te, T'estimes ms te o caf?; quan s el nom de la lletra t: S'escriu amb te final, Les tes no [...]
7. La ce trencada ('') / Ortografia de la essa sorda: 'c' o ''?
Font Fitxes de l'Optimot
La lletra (ce trencada) s una de les grafies que representen el so de la essa sorda (com el de sac o pea). Altres grafies que representen aquest so sn s, ss i c. Es pot trobar : a l'interior de mot davant les vocals a, o, u: pea, llenol, traut, etc. a final de mot: bra, velo [...]
8. Separaci de mots a final de ratlla / Separaci de dgrafs: 'ny', 'ss', 'ix', etc.
Font Fitxes de l'Optimot
separen sn: ll, ny, gu i qu. Per exemple: pa-lla ca-nya an-gui-la en-ques-ta En canvi, hi ha altres parelles de consonants que s que se separen. Sn les segents: ll, rr, ss, ix, sc, tg, tj i tx. Aquestes parelles es trenquen a final de ratlla: una lletra queda amb la sllaba anterior i l'altra amb [...]
9. Apostrofaci davant de essa lquida en manlleus / 'el striptease' o 'l'striptease'?
Font Fitxes de l'Optimot
nom de la primera lletra de les quals comena per vocal: l'ftalat de potassi, l'zwitteri (llegit l'esvitteri). En aquests casos, tampoc no es fa servir l'apstrof ni amb l'article femen la ni amb la preposici de: la ftiriasi, de Schlacht.  [...]
10. Separaci de mots a final de ratlla
Font Fitxes de l'Optimot
(i no ce-lobert). No conv deixar una lletra sola ni a comenament ni a final de ratlla. Aix, en comptes de separar pacinci-a o a-venir, cal fer pacin-cia i ave-nir. En canvi, s que es deixa una vocal sola a final de ratlla si va precedida d'un element apostrofat. Per exemple: l'-pica, l'o-pini.  [...]
Pgines  1 / 2 
Pgina  1  2  Segent >>