Resultats de la cerca bàsica: 107

Fitxes de l'Optimot
71. Duplicacions pronominals en oracions de relatiu / 'a qui no li agrada' o 'a qui no agrada'? / 'on diu' o 'on hi diu'? / 'de qui n'està molt' o 'de qui està molt'?
Font Fitxes de l'Optimot
 o veure-hi, en què el pronom és imprescindible per al verb, perquè li atorga un significat determinat, diferent del que té sense el pronom. Per exemple: La noia de qui n'està molt li va donar carbassa. 2. Amb verbs de percepció (veure, mirar, sentir, notar, etc.), quan es vol indicar possessió, com poden [...]
72. Com es diu ser una fiera corrupia en català? / Es pot dir ser una fera corrúpia en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Per fer referència a un ésser mancat de bondat, de bones intencions, es pot dir ser una mala bèstia, ser un mala fe, ser un res de bo, ser una arracada, tenir un mal fons, tenir mala fe, etc., segons el context. Per exemple: T'ha punxat la roda del cotxe: és una mala bèstia! En el fons, crec que [...]
73. Criteris de redacció del contracte i del conveni
Font Fitxes de l'Optimot
Definició Un contracte és un acord de voluntats entre dues o més persones, que s'obliguen a donar, a fer o a no fer alguna cosa. També s'anomena contracte el document que recull aquest acord. El Codi civil distingeix, pel que fa als contractes, els documents públics dels documents privats. Els [...]
74. Com es diu dar juego en català?
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió castellana dar juego, amb el significat d''afavorir o ser útil per a alguna cosa' i 'rendir', té els equivalents següents en català: donar joc, donar de si. Aquestes expressions es poden intensificar amb mots com molt, força, etc. Per exemple: Aquell comentari va donar molt de joc [...]
75. Com es diu poner en bandeja (o a huevo) en català? / Es pot dir posar amb safata en català?
Font Fitxes de l'Optimot
) amb safata, donar mastegat, donar fet. Per exemple: No t'ho volia explicar però m'ho has posat amb safata. Els ho has de donar mastegat perquè ho entenguin. Si no li ho dones tot fet, no se'n sortirà.  [...]
76. Criteris de redacció de la interlocutòria
Font Fitxes de l'Optimot
qüestions que cal resoldre. En el cas que només s'hi hagi de fer constar un fet, es pot introduir amb l'expressió Únic. 8. Fonaments de dret Amb l'encapçalament Fonaments de dret, Fonaments jurídics o Raonaments jurídics, s'han de donar les raons i fonaments legals que s'estimin procedents per a [...]
77. Com es diu Por el dinero baila el perro en català? / Com es diu Por el interés te quiero, Andrés en català?
Font Fitxes de l'Optimot
78. 'centrar-se en' ('focalitzar')
Font Fitxes de l'Optimot
Per fer referència al sentit de donar a alguna cosa una direcció precisa, una orientació determinada o focalitzar, es pot fer servir, entre altres, la construcció centrar-se en. Per exemple: El llibre se centra en la revolució industrial. Hauries de centrar-te més en els deures de l'escola, i no [...]
79. Com es diu dar gusto ('ser satisfactori') en català?
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió castellana dar gusto, que fa referència a la satisfacció que ens causa una cosa o una situació, en català s'expressa amb les construccions següents: donar gust, ser mitja vida, ser una delícia, ser una benedicció, així sí que...!, fer goig, donar bo, etc. Per exemple: Dona gust d'anar [...]
80. Exemples de provisió
Font Fitxes de l'Optimot
de Barcelona a fi que resolgui el recurs. Així ho mano i ho signo. La jutgessa (rúbrica) En dono fe. El secretari judicial (rúbrica) DILIGÈNCIA. Seguidament, es compleix el que ha ordenat la jutgessa. En dono fe. (rúbrica) Exemple 2 Jutjat Penal núm. [... [...]
Pàgines  8 / 11 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>