Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 311/3Darrera versió: 14.06.2017

Títol

Abreviatures i sigles: P 

Resposta

pagament: pag.
pagament immediat: p. i.
pagaré: p/
pàgina: p., pàg.
paquet: paq.
parada: par.
parcel·la: parc.
particular: part.
partida: part.
passat: pt.
passatge: ptge.
passeig: pg.
pavelló: pav.
pes brut: p. b., PB
pes net: p. n., PN
pesseta: pta.
petita i mitjana empresa: PIME
plaça: pl.
població: pobl.
per poder: p. p.
policia militar: PM
polígon: pol.
popular: pop.
porta: pta.
portal: ptal.
post meridiem ('després del migdia'): p. m.
post scriptum ('després de l'escrit'): p. s., PS
postdata: p. d., PD
prefectura: pref.
preferència: prefer.
president -a: pres.
preu de venda al públic: PVP
primer: 1r, 1r.
primera: 1a, 1a.
principal: pral.
principi: princ.
prioritat: prior.
producte interior brut: PIB
producte nacional brut: PNB
producte nacional net: PNN
professor -a: prof.
programa: progr.
prohibit -ida: proh.
proppassada: ppda.
proppassat: ppt.
propvinent: pvt.
proves d'accés a la universitat: PAU
província: prov.
pujada: pda.
punt quilomètric: PK
 

Classificació

Categoria
Convencions .Abreviacions
Abreviacions