Resultats de la cerca frase exacta: 9

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
1. Criteris de redacció de la factura
Font Fitxes de l'Optimot
especials: Factura de pagament al comptat. A més de les dades que figuren en una factura ordinària, hi consta la signatura del venedor o la venedora per acreditar que n'ha cobrat l'import. Normalment, aquesta signatura va precedida d'alguna d'aquestes expressions: Venda al comptat, Cobrat, Ho he rebut [...]
2. Criteris de redacció de l'albarà
Font Fitxes de l'Optimot
la mercaderia a qui fa la compra, que se'n queda un i en retorna un altre amb la seva signatura o el seu segell per acreditar la recepció de la tramesa. Normalment, la signatura o el segell van precedits d'alguna d'aquestes expressions: Ho he rebut; Conforme, llevat d'examen; Rebut, sense comprovació [...]
3. Criteris de redacció del rebut
Font Fitxes de l'Optimot
El rebut és un document amb el qual es justifica un pagament, normalment d'una factura que correspon a mercaderies venudes o a un servei prestat. Habitualment l'estén la persona que cobra, en doble exemplar: l'original es lliura al pagador i l'altra còpia passa al departament de comptabilitat de [...]
4. Traducció de topònims no catalans / Traducció de noms de lloc no catalans
Font Fitxes de l'Optimot
abans: els rius, els mars, les serralades i altres accidents sovint tenen un nom adaptat al català si són coneguts. És el cas del Danubi, el cap Blanc, la serralada dels Carpats o la mar Càspia. En canvi, quan es tracta de geografia regional o local, normalment no se'n tradueixen els noms ni, a vegades [...]
5. Sigles: pronunciació
Font Fitxes de l'Optimot
sigla amb una vocal de suport i llegir la resta sil·làbicament. Per exemple: MNAC (menac). Pronunciació lletrejada: aquest tipus de sigles es llegeixen pronunciant el nom de les lletres que les formen. L'accent recau en la síl·laba accentuada del nom de la darrera lletra i normalment la vocal tònica [...]
6. punt i coma (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
sigui la solució del problema. Si fas teràpia alternativa, segur que pots notar una millora substancial; tot i que normalment aquest problema no té una solució definitiva. 3. Separa elements complexos d'una enumeració amb puntuació pròpia. Per exemple: El temps previst per a aquests dies és el [...]
7. Criteris de redacció de la carta
Font Fitxes de l'Optimot
8. Criteris de redacció del currículum
Font Fitxes de l'Optimot
trajectòria acadèmica, amb els estudis realitzats i les titulacions obtingudes: dates (se sol començar pel més recent i es va afegint, a part, la mateixa informació per a cada curs realitzat), organització en la qual s'ha rebut l'educació o formació i títol de la qualificació obtinguda. Normalment s'ometen [...]
9. oracions passives (traducció de textos jurídics)
Font Fitxes de l'Optimot
el principio general de la diligencia necesaria y por un sentido general de justicia o equidad. Traducció al català Aquesta acció és exigida per la llei escrita, pel principi general de la diligència necessària i per un sentit general de justícia o equitat. 2. La passiva pronominal normalment es pot [...]