Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7178/2Darrera versió: 13.08.2014

Títol

Com es diu más de lo mismo en català? 

És correcte més del mateix en català? 

Resposta

L'expressió més del mateix no és correcta en català. 

Segons el context i el grau de formalitat, podem usar diverses expressions, com ara: és el mateix queuna i altra vegadamés encaratornem-hija hi tornem a ser;tornar amb la mateixa cançó; ser la cançó de l'enfadósel conte de mai no acabarsi no vols brou, tres tassesnyic-nyic; etc. Per exemple:

IncorrecteCorrecte
La política del nou govern és més del mateix que la de l'anterior.La política del nou govern és la mateixa que la de l'anterior.
Això és més del mateix.Això és la cançó de l'enfadós. / Això és el conte de mai no acabar. / La situació es repeteix una i altra vegada.
No volíeu un canvi? Doncs més del mateix.No volíeu un canvi? Doncs si no vols brou, tres tasses.
Ell sempre torna amb més del mateix.Ell sempre torna amb la mateixa cançó. / Ell sempre surt amb el mateix una i altra vegada. / Ell sempre nyic-nyic.
Què t'ha semblat la línia d'actuació del partit?
—Més del mateix, poc canvi.
Què t'ha semblat la línia d'actuació del partit? 
—Ve a ser el mateix, poc canvi.

 

Classificació

Categoria
Fraseologia i refranys
Abreviacions