Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7631/1Darrera versió: 01.06.2016

Títol

Ortografia de 't' i 'd' a final de mot i a final de síl·laba 

Resposta

L'escriptura de les consonants t i d pot presentar dubtes quan es troben a final de paraula (per exemple: t i d sonen 't' a empat i a actitud), i també quan es troben a final de síl·laba i en interior de mot (en paraules com ara atles o advent).

A final de paraula convé tenir en compte les indicacions següents:

1. Darrere de vocal o diftong tònics se sol escriure t:

abat, beneit, buit, eixerit, entrecot, humit, oblit, paret, possibilitat, quedat, realitat, salut, set, visigot, etc.

Hi ha aquestes excepcions:

 • El mot fred, per raons etimològiques.
 • Els noms femenins acabats en -itud, -etud: actitud, gratitud, magnitud, quietud, solitud, sol·licitud, etc. (també els plurals: actituds, gratituds, etc.).
 • Mots cultes o mots provinents d'altres llengües com ara: fluid, gihad, quid, sud; Alfred, David, Bagdad, Belgrad, Txad, etc.

2. Darrere de vocal àtona o consonant es poden seguir aquestes indicacions:

 • En general s'escriu t o d segons la lletra que contenen la forma en femení o els derivats. Per exemple: esvelt (esveltesa), líquid (liquidesa), llard (llardós), ràpid (ràpida), sord (sordesa), sort (sortós), tard (tardar), verd (verda).

  Cal notar que a vegades no es pot relacionar el mot amb un derivat, i llavors cal aprendre la grafia del mot: accèssit, àpat, púlpit, superàvit, etc.
 • S'escriuen amb -nt final tots els gerundis: cantant, empenyent, dormint, girant, etc.
 • S'escriuen amb d final les terminacions -ard, -ord, -ald, -and, -end, -und: estendard, guepard, babord, estribord, herald, educand (diferent de educant, gerundi), dividend, fecund, immund, etc.
 • S'escriuen amb d final alguns mots cultes o mots provinents d'altres llengües com ara: aràcnid, bòlid (diferent de bòlit, 'tros de fusta cilíndric'), èquid, etc.

En interior de paraula i final de síl·laba es poden seguir aquestes indicacions:

 • S'escriu generalment t: atlàntic, atles, atleta, atmosfera, atzagaiada, atzar, atzavara, decatló, istme, etc.
 • Es troba d en molts mots que comencen amb ad-: adjacent, adjectiu, adjudicar, adjuntar, adjurar, admetre, administrar, admirar, admissió, advent, adverbi, advers, advocat, etc.
 • Es troba d en alguns mots cultes i mots provinents d'altres llengües: bàdminton, cadmi, sandvitx, vodka, etc.

 
Consulteu el diccionari per a més dubtes sobre les grafies t i d.  

Classificació

Categoria
Ortografia
Abreviacions