Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6865/2Darrera versió: 30.11.2016

Títol

Com es diu 'echarse el tiempo encima' en català? 

És correcte 'tirar-se el temps a sobre' en català? 

Resposta

anar escanyat (de temps) 
anar just (de temps) 

L'expressió tirar-se el temps a sobre és un calc de l'expressió castellana echarse el tiempo encima o echarse encima el tiempo i no s'ha d'usar en català. Per referir-se a la manca de temps o al poc temps de què es disposa per fer una activitat, s'utilitzen les expressions anar escanyat (de temps), anar just (de temps), a correcuita, amb presses, etc., segons el context. Per exemple:

Avui no acabaré l'informe, vaig escanyat de temps.
No sé si podré sopar amb vosaltres, tinc molta feina i vaig justa de temps.

Sempre s'ho deixa tot per fer a última hora i va a correcuita.

 

Classificació

Categoria
Fraseologia i refranys
Abreviacions