Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 318/6Darrera versió: 29.11.2017

Títol

Símbols: convencions 

Resposta

Els símbols s'escriuen en lletra rodona i no porten mai punt abreviatiu. Per exemple:

km (quilòmetre)
min (minut)

Poden anar seguits d'un punt si aquest indica el final de la frase en què s'insereixen. Per exemple:

De Barcelona a Girona hi ha 100 km.
Els socis tindreu un descompte del 25 %.

Els símbols s'escriuen en minúscules o en majúscules d'acord amb les normes ISO i altres convencions internacionals. Per exemple:

H (hotel)
h (hora)
W (watt)
kWh (quilowatt hora)
kg (kilogram)
°C (grau Celsius o grau centígrad)

Sempre s'ha de respectar en l'ús de majúscules i minúscules la forma que s'ha fixat convencionalment, independentment de la tipografia de la resta del text. Per exemple:

LA CENTRAL PRODUEIX 60.324 kWh.

Sovint els símbols acompanyen nombres. Hi ha d'haver un espai entre l'última xifra d'un nombre i el símbol que la segueix. Per exemple:

95 m (noranta-cinc metres)
19 °C (19 graus Celsius o 19 graus centígrads)

Alguns signes utilitzats com a símbols són un cas especial i s'escriuen sense deixar cap espai entre el signe i la xifra. Per exemple, els graus, els minuts i els segons de les coordenades geogràfiques, matemàtiques, etc.:

41° (41 graus)
30' (30 minuts)
22'' (22 segons)

El signe % es pot escriure separat per un espai fi de la xifra que acompanya o, si això no és possible tipogràficament, se separa de la xifra amb un espai normal:

5 % (5 per cent)

Precedit d'una xifra, tant es pot utilitzar el símbol com la paraula o l'expressió que representa. Per exemple:

Va establir un nou rècord amb 57 s.
Va establir un nou rècord amb 57 segons.

Pesa 60 kg.
Pesa 60 quilos.

En les unitats de mesura només s'utilitza el símbol si va precedit d'una xifra. En cas contrari, no s'utilitza l'abreviació, sinó la paraula sencera. Per exemple:

2 h 30 min

Vam esperar molts minuts (no és adequat Vam esperar molts min).

25 min, 25 minuts, vint-i-cinc minuts (no és adequat vint-i-cinc min).

El símbol i la xifra que el precedeix formen un tot inseparable; per tant, en cap cas no s'ha de començar línia amb un símbol deixant la xifra a la línia anterior. Tampoc no s'ha de dividir a final de línia un símbol format per més d'un caràcter.  

Classificació

Categoria
Convencions .Abreviacions

Fitxes relacionades

Abreviacions