Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

número

1 1 m. [LC] [MT] Expressió que representa un nombre amb què una persona o una cosa és designada dins una sèrie o col·lecció. La casa número 7 del carrer de la Perera. Treure, en un sorteig, un número alt, un número baix, un bon número.
1 2 m. [LC] [MT] Signe amb què es representa un nombre. Escriviu els números i les lletres següents.
1 3 m. pl. [LC] Càlculs sobre una cosa. Fes números abans de demanar la hipoteca. Els números quadren.
1 4 [LC] prendre el número a algú Prendre el pèl a algú
2 m. [JE] [LC] Peça, exhibició, execució, que forma part del programa d'un espectacle d'atraccions, de circ, d'un concert, etc.
3 m. [CO] [LC] Edició d'una publicació periòdica. El número de febrer de Serra d'Or.
4 m. [JE] [LC] Bitllet marcat amb un número per a participar en un joc d'atzar.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions