Optimot. Consultes lingŘÝstiques - Llengua catalana

content -a

adj
1 [satisfet] contento -ta, satisfecho -cha.
2 [alegre] contento -ta, alegre.
3 fer content alg˙ dar gusto a alguien.
4 poder estar ben content poder estar bien contento.
EnciclopŔdia Catalana
Abreviacions