Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

hermitià -ana

adj. [MT] Relatiu o pertanyent a l'obra del matemàtic francès Charles Hermite. Matriu hermitiana. Producte hermitià.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions