Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2053/2Darrera versió: 26.02.2016

Títol

'Reculli el seu premi' o 'Reculli el premi'? 

Usos abusius dels possessius 

Resposta

En català, els possessius tenen un ús força restringit, de manera que convé no abusar-ne i utilitzar-los només quan siguin realment necessaris:

1. Es pot prescindir del possessiu si el context evidencia a què fa referència. Per exemple:

Reculli el premi. (i no Reculli el seu premi)
Reserveu taula. (i no Reserveu la vostra taula)
Vaig beure el got de vi. (i no Vaig beure el meu got de vi)

2. Quan el possessiu fa referència a parts del cos o objectes personals, es pot substituir per un pronom de complement indirecte (li, els) o bé pel reflexiu es. Per exemple:

Li han rentat els cabells. (i no Han rentat els seus cabells)
Es va posar les mans al cap. (i no Va posar les seves mans al cap)

3. Es pot fer servir una forma verbal en lloc del possessiu. Per exemple:

No t'oblidis del carnet, és imprescindible presentar-lo per poder accedir al recinte. (millor que és imprescindible la seva presentació)

Ja hem presentat el projecte. Ara és important dinamitzar-lo per assolir els objectius. (millor que és important la seva dinamització)

4. Es pot substituir el possessiu pel pronom feble en si aquest determina un complement directe o un atribut. Per exemple:

Has de netejar el filtre de la cafetera per procurar-ne el bon funcionament. (millor que per procurar el seu bon funcionament)

Va fundar el centre cultural i en va ser el primer director. (millor que va ser el seu primer director)

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions