Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 29/2Darrera versió: 18.07.2014

Títol

fulletinesc -a o fulletonesc -a? 

Resposta

fulletonesc -a adj.

Per fer referència a una novel·la de fulletó o a algun text o alguna cosa que s'hi assembla, cal fer servir l'adjectiu fulletonesc, no fulletinesc, format a partir del nom castellà folletín.

Per tant, cal dir És una pel·lícula fulletonesca, i no És una pel·lícula fulletinesca.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Llengua. Literatura

Fitxes relacionades

Abreviacions