Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7580/2Darrera versió: 02.12.2016

Títol

Pronunciació sorda de 'x' (ics o xeix) 

Pronunciació 'cs' de 'taxi' 

Resposta

La lletra x (ics o xeix) es pronuncia amb el so sord de 'cs' en els casos següents:

  • entre vocals: asfíxia, axioma, complexió, fixar, lèxic, luxe, màxima, òxid, sintaxi; Alexandre, etc.
  • quan es dona consonant + vocal + ics, a final de mot: annex, apèndix, artífex, clímax, complex, crucifix, dúplex, fax, fix, hèlix, índex; Fèlix, etc.
  • davant de consonant sorda: bissextil, exclusió, expandir, expectant, explosió, èxtasi, extingir, juxtaposar, mixtura, etc.

Cal evitar la pronúncia sonora en casos com ara:

sintaxi 'cs' i no 'gz'
lèxic 'cs' i no 'gz'


 

Classificació

Categoria
Fonètica i prosòdia
Abreviacions