Optimot. Consultes lingŘÝstiques - Llengua catalana

barra

f
1 [metÓlĚlica, de fusta] barra.
2 [lingot] lingote m, barra. Or en barres, oro en lingotes.
3 [de ballet] barra. Exercicis a la barra, ejercicios en la barra.
4 [barana, a la sala d'un tribunal] barra, barandilla.
5 [de pa] barra.
6 [de sorra] barra, banco m.
7 [barrat, defecte d'alguns teixits] barra.
8 anat mandÝbula, quijada.
9 elect barra.
10 esport barra, barra fija.
11 herÓld barra.
12 impr herÓld [pal, faixa] barra. Les quatre barres, las cuatro barras.
13 mar barra.
14 fig cara dura, atrevimiento m, descaro m, frescura. Quina barra!, íquÚ cara! (o íquÚ cara mßs (o tan) dura!)
15 amb tota la barra fam con toda la cara, con todo el descaro.
16 barra d'acoblament tecnol barra de acoplamiento.
17 barra de lacre barra de lacre.
18 barra de peix banco de peces.
19 barra de portadora [semaler] palo portador.
20 barra del timˇ mar [arjau] ca˝a del timˇn.
21 barra fixa barra fija.
22 barra ˛mnibus elect barra ˇmnibus.
23 barres paralĚleles barras paralelas.
24 clavar una cosa barres avall fig i fam cantarlas claras.
25 estar barres a pit fig i fam [abatut] estar por los suelos, estar abatido.
26 no tenir prou barra de fer certa cosa fig i fam no tener cara para hacer cierta cosa.
27 penjar les barres al sostre fig i fam [passar gana] no tener quÚ comer, comerse los codos.
28 portar alg˙ a la barra [acusar] colocar (o sentar) a alguien en el banquillo.
29 quina barra! íquÚ cara!, íquÚ cara mßs (o tan) dura!
30 tenir barra fig i fam tener mucha cara, tener una cara de cemento armado.
31 tenir barra per a fig i fam [tenir atreviment] tener cara para.
32 tenir bona barra fig i fam [creure-s'ho tot] tener buenas creederas (o tragaderas).
33 tenir bona barra fig i fam [menjar molt] tener [un] buen saque, tener buenas tragaderas.
34 trobar barra de cap fig encontrar resistencia.
EnciclopŔdia Catalana
Abreviacions