Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6953/2Darrera versió: 11.10.2017

Títol

històricament parlant 

Adverbi acabat en '-ment' + 'parlant' 

Resposta

Per tal d'adoptar una perspectiva genèrica, es pot fer servir el gerundi del verb parlar posposat a un adverbi acabat en -ment . Així, l'expressió històricament parlant equival a 'parlant des del punt de vista històric'. Sovint aquesta mena d'expressions apareixen separades per comes. Per exemple:

La seva paraula no val res, moralment parlant.
Legalment parlant, no es pot emprendre cap més acció.

El Girona Futbol Club, tècnicament parlant, té un gran equip.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions