Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

república

f. [LC] [PO] Forma de govern en què el cap d'estat té caràcter electiu i no hereditari.
f. [PO] Estat que té la república com a forma de govern.
f. [LC] república de les lletres Conjunt de literats i d'homes doctes.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions