Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

modular2

v. tr. [LC] Regular (la veu) amb bona entonació i inflexions variades.
intr. [MU] Passar per progressió regular d'una tonalitat a una altra.
tr. [TC] [EL] En electròn., modificar algunes característiques (de l'ona portadora) per transmetre d'un emissor a un receptor la informació continguda en l'ona moduladora.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions