Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

sal

f. [GLM] [QU] [LC] Clorur de sodi, substància blanca, cristal·lina, que abunda en la naturalesa formant masses sòlides o en solució, principalment en l'aigua de mar, i és emprada com a condiment, per a conservar els aliments, en l'obtenció del sodi i compostos de sodi, etc. Sal marina. Sal granada. Sal de Cardona. Posar sal a l'olla. Posar una vianda en sal.
[LC] sal de cuina [o sal comuna] Sal refinada i reduïda a grans molt fins.
[LC] sal de taula [o sal fina] Sal refinada i reduïda a pols.
[GLM] sal gemma Halita .
f. [LC] Allò que dona agudesa, picantor, gràcia, a les paraules, al gest, al capteniment d'una persona.
f. [LC] Allò que preserva de la corrupció, de l'error. Vós sou la sal de la terra.
f. [LC] [QU] Compost resultant de la neutralització d'un àcid per una base, format per la substitució total o parcial de l'hidrogen àcid per un ió metàl·lic o per un radical catiònic com l'amoníac o els seus alquilderivats. Sal d'agrelles. Sal d'Épsom. Sals minerals del sòl.
[QU] sal amoníaca Clorur d'amoni.
[QU] [LC] sal d'agrella Oxalat d'hidrogen i potassi que s'extreu de les agrelles i serveix per a treure taques, especialment de rovell i de tinta, i per a desoxidar metalls.
[QU] sal de diazoni Producte resultant de la diazotació d'una amina primària consistent en un catió de diazoni neutralitzat per l'anió de l'àcid present en excés.
[QU] sal de saturn Acetat de plom.
[QU] sal doble Sal d'un àcid polibàsic en la composició de la qual entren dos metalls o radicals bàsics diferents, com el carbonat doble de sodi i potassi, de fórmula NaKCO3.
[QU] sal microcòsmica Hidrogenfosfat d'amoni i de sodi.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions