Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

beina

f. [LC] [DE] Estoig de la fulla d'una espasa, d'una daga, d'un punyal i d'altres armes, i de certs instruments tallants o punxants, com ara tisores, punxons, i d'alguns objectes prims i allargats. Un coltell amb sa beina. Una beina de punyal. Beina d'un paraigua. Beina d'una escopeta.
f. [DE] Part del cartutx on s'allotgen la càrrega de projecció d'un tret i el fulminant.
f. [LC] [ED] Doblec en la vora d'una peça de roba o d'una vela per on passa una veta o una cordeta.
f. [TRA] Butxaca que algunes veles de tallant tenen a popa per a introduir-hi els sabres.
f. [MD] [ZOA] [BO] Estructura anatòmica que embolcalla totalment o parcialment un òrgan. La beina d'una fulla.
f. [BO] Capa mucilaginosa que recobreix externament la paret d'algunes cianofícies.
f. [IMF] Reforç metàl·lic que, col·locat al cantell oposat al de les dents, a la fulla del xerrac de beina, manté la fulla de l'eina en una rigidesa total.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions