Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 68/7Darrera versió: 14.02.2019

Títol

Gerundis acabats en '-guent': 'riguent' o 'rient'? 

Nova gramàtica 

Resposta

Hi ha verbs que tenen, en algunes formes, el so velar que correspon a les grafies c o g (o gu). Per exemple:

ricrigués, rigui... (de riure)
caiccaigués, caigui... (de caure)

Per analogia amb aquestes formes velars, col·loquialment de vegades el gerundi adopta formes que presenten aquest so. Ara bé, cal evitar aquestes formes en els registres formals. Per exemple: 

rient, i no riguent (de riure)
caient, i no caiguent (de caure) 
bevent
, i no beguent (de beure) 
sabent
, i no sapiguent (de saber)
duent, i no duguent (de dur)
volent, i no volguent (de voler)
valent, i no valguent (de valer)
essent o sent, i no siguent (de ésser ser)
tenint, i no tinguent (de tenir)
venint, i no vinguent (de venir)

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions