Optimot. Consultes lingŘÝstiques - Llengua catalana

Ócid -a

1 adj. [LC] Que tÚ un sabor picant, com el del vinagre. Una fruita Ócida. La llimona Ús Ócida. Bombons Ócids.
2 1 adj. [QU] Relatiu o pertanyent als cossos dits Ócids. Propietats Ócides.
2 2 adj. [QU] Que tÚ les propietats dels cossos dits Ócids, que pot reaccionar com un Ócid. Sal Ócida.
3 1 adj. [GL] En geol., que tÚ mÚs del 66 % de sÝlice i quantitats petites de magnesi, ferro i calci, s'aplica a algunes roques Ýgnies.
3 2 adj. [GL] Que tÚ un grau d'acidesa inferior a 6,6, s'aplica a alguns s˛ls.
4 1 m. [QU] Compost quÝmic que Ús capaš de donar ions d'hidrogen o protons (H+) a una base i que, en conseqŘŔncia, Ús capaš de neutralitzar les bases per a formar sals. └cid acŔtic. └cid sulf˙ric. └cid cianhÝdric.
4 2 [QU] Ócid abiŔtic └cid procedent de la isomeritzaciˇ de la colof˛nia, obrada per la calor o per altres Ócids, el qual, lliure o en forma d'Ŕster, Ús emprat en la preparaciˇ de laques i vernissos.
4 3 [QU] Ócid acŔtic └cid de fˇrmula CH3COOH, lÝquid incolor d'olor molt caracterÝstica, present en el vinagre.
4 4 [QU] Ócid acŔtic glacial └cid acŔtic molt pur, exempt d'aigua.
4 5 [QU] Ócid acetilsalicÝlic └cid de propietats analgŔsiques, antipirŔtiques i antireumÓtiques, conegut pel nom comercial aspirina.
4 6 [QU] Ócid acrÝlic SubstÓncia que s'obtÚ de l'acrole´na per oxidaciˇ.
4 7 [QU] Ócid adenÝlic Nucle˛tid is˛mer, Ŕster fosf˛ric de l'adenosina, que es troba en els teixits dels Ússers vius.
4 8 [QU] Ócid adÝpic └cid dibÓsic saturat extret de diferents greixos, el qual, juntament amb l'hexametilendiamina, Ús matŔria primera de la fabricaciˇ del nilˇ.
4 9 [BOI] [QU] Ócid algÝnic PolisacÓrid lineal, constituent principal de l'algina.
4 10 [QU] Ócid aminobenzoic Derivat carboxÝlic is˛mer derivat de l'anilina, de fˇrmula H2NC6H4COOH, sovint emprat com a absorbent en cremes protectores solars i en la preparaciˇ d'Ŕsters que sˇn anestŔsics locals.
4 11 [QU] Ócid anÝsic └cid de fˇrmula CH3OC6H4COOH, obtingut per oxidaciˇ del 4-metoxitoluŔ, emprat com a antisŔptic local i antireumÓtic.
4 12 [QU] Ócid antranÝlic └cid que ha estat considerat com un factor vitamÝnic necessari per a la lactÓncia (vitamina L1).
4 13 [QU] Ócid arsanÝlic └cid obtingut escalfant anilina amb Ócid arsŔnic, emprat com a matŔria primera en la preparaciˇ de productes farmacŔutics arsenicals.
4 14 [BI] [MD] [QU] Ócid asc˛rbic └cid hexur˛nic o vitamina C, Ómpliament distribu´t pels regnes vegetal i animal, isolat sobretot de fruites cÝtriques, avui produ´t sintŔticament, emprat terapŔuticament com a vitamina i en la ind˙stria alimentÓria com a antioxidant i per a evitar l'enranciment.
4 15 [BI] [QU] Ócid aspÓrtic AminoÓcid proteic no essencial, precursor de la biosÝntesi de purines i pirimidines, obtingut industrialment per hidr˛lisi de l'asparagina.
4 16 [QU] Ócid az˛tic obs. └cid nÝtric
4 17 [QU] Ócid barbit˙ric Compost precursor d'una famÝlia de derivats de substituciˇ que tenen propietats hipn˛tiques.
4 18 [QU] Ócid benzoic SubstÓncia de fˇrmula C6H5COOH, el mÚs simple dels Ócids carboxÝlics aromÓtics.
4 19 [BI] [QU] Ócid biliar Esteroide amb un grup carboxil, derivat del colesterol, present a la bilis en estat lliure o conjugat amb glicocolĚla o taurina.
4 20 [QU] Ócid b˛ric OxoÓcid del bor, de fˇrmula H3BO3, del qual deriven els ortoborats o borats.
4 21 [QU] Ócid butÝric └cid carboxÝlic saturat de quatre Ótoms de carboni, de fˇrmula empÝrica C3H7COOH, present a la mantega en forma d'Ŕster.
4 22 [QU] Ócid cacodÝlic Ďxid de la hidroximetilarsina, de fˇrmula (CH3)2As(O)OH, lÝquid molt verinˇs usat com a insecticida.
4 23 [QU] Ócid cÓpric S˛lid que fa olor de ranci, Ócid gras de les llavors de Cuphea llavea.
4 24 [BI] [QU] Ócid caproic └cid gras saturat, de fˇrmula CH3(CH2)4COOH, present en els greixos de la llet, en l'oli de coco i en alguns altres olis.
4 25 [QU] Ócid carbÓmic a) Compost de fˇrmula RNHCOOH, on R representa generalment un grup alquil.
4 25 [QU] Ócid carbÓmic b) └cid aminof˛rmic, de fˇrmula H2NCOOH, Ócid inestable que dona sals i Ŕsters que sˇn estables.
4 26 [QU] Ócid carb˛nic OxoÓcid del carboni, de fˇrmula H2CO3, de carÓcter Ócid feble, resultant de la dissoluciˇ del di˛xid de carboni en aigua.
4 27 [QU] Ócid carmÝnic Colorant natural vermell, de fˇrmula C22H20O13, que s'obtÚ dels Ŕlitres de la cotxinilla (Dactylopius cactii).
4 28 [BI] [QU] Ócid cer˛tic └cid gras saturat de fˇrmula CH3(CH2)24COOH, present en forma d'Ŕster en moltes ceres.
4 29 [QU] Ócid cianhÝdric └cid de fˇrmula HCN, lÝquid volÓtil, altament metzinˇs, d'olor d'ametlles amargues, obtingut industrialment per oxidaciˇ d'una mescla d'amonÝac i metÓ, molt soluble en aigua per a donar solucions de carÓcter Ócid molt feble.
4 30 [QU] Ócid ciÓnic Cianat d'hidrogen, de fˇrmula HCNO, lÝquid de propietats Ócides, d'olor acre, amb acciˇ lacrim˛gena i vesicant.
4 31 [QU] Ócid cian˙ric TrÝmer de l'Ócid ciÓnic, de fˇrmula C3N3(OH)3, emprat en la preparaciˇ de resines de la melamina.
4 32 [QU] Ócid ciclÓmic └cid de carÓcter bastant fort obtingut per sulfonaciˇ de la ciclohexilamina, edulcorant no nutritiu.
4 33 [QU] Ócid cinÓmic └cid aromÓtic, de fˇrmula C6H5CH=CHCOOH, que ocorre lliure o en forma d'Ŕsters en productes naturals com el bÓlsam del Per˙, l'oli de cÝnamom o les fulles de coca, emprat en la preparaciˇ dels seus Ŕsters per a la ind˙stria dels perfums.
4 34 [BI] [QU] Ócid cÝtric └cid tribÓsic obtingut del suc de la llimona i de la pinya americana i per fermentaciˇ f˙ngica de melasses amb Aspergillus niger.
4 35 [QU] Ócid clorhÝdric Soluciˇ aquosa de clorur d'hidrogen gas, de carÓcter Ócid fort, fumant a l'aire, incolora si Ús pura, de color groc si contÚ traces de ferro com a impuresa.
4 36 [BI] [QU] Ócid c˛lic └cid biliar de fˇrmula C24H40O5, que ocorre en conjunciˇ amb la colina i la taurina en la bilis de la majoria de vertebrats i que Ús molt abundant en la bilis humana.
4 37 [QU] Ócid cr˛mic OxoÓcid del crom, de fˇrmula H2CrO4, molt soluble en aigua, oxidant fort especialment de matŔria orgÓnica que contÚ grups hidroxil, amb la qual reacciona a voltes amb violŔncia perillosa.
4 38 [QU] Ócid cromotr˛pic a) Producte intermediari en la ind˙stria de colorants.
4 38 [QU] Ócid cromotr˛pic b) Reactiu emprat en quÝmica analÝtica.
4 39 [QU] Ócid crot˛nic └cid monobÓsic de fˇrmula CH3CH=CHCOOH, s˛lid cristalĚlÝ que es forma en la destilĚlaciˇ seca de la fusta, emprat en la fabricaciˇ de copolÝmers amb acetat de vinil.
4 40 [BI] [QU] Ócid desoxiribonucleic Compost constitu´t per dos polinucle˛tids de desoxiribosa enrotllats l'un al voltant de l'altre formant una doble hŔlix, que constitueix el suport material de la informaciˇ genŔtica dels Ússers vius i de molts virus, i que Ús conegut per la sigla DNA o ADN.
4 41 [QU] Ócid elĚlÓgic └cid de fˇrmula empÝrica C14H6O8 que es troba en estat lliure o combinat en les gales, en l'escorša de l'alzina i en algunes espŔcies d'eucaliptus.
4 42 [BI] [QU] Ócid esteÓric └cid gras saturat de fˇrmula CH3(CH2)16COOH, els glicŔrids del qual es troben en greixos animals i olis vegetals.
4 43 [QU] Ócid etanoic └cid acŔtic
4 44 [QU] Ócid fluorhÝdric Soluciˇ de fluorur d'hidrogen gas en aigua, de carÓcter Ócid feble, t˛xica, molt corrosiva, que en contacte amb la pell causa ferides profundes, i ataca el vidre i la cerÓmica perquŔ dissol la sÝlice.
4 45 [BI] [QU] Ócid f˛lic SubstÓncia que forma part del complex vitamÝnic B, essencial per al procÚs de divisiˇ celĚlular, Ús sintetitzada per les plantes i els bacteris i es troba abundantment en el fetge.
4 46 [QU] Ócid f˛rmic └cid de fˇrmula HCOOH, el mÚs simple dels Ócids orgÓnics, lÝquid incolor, d'olor picant i desagradable, t˛xic, que hom troba en les ortigues i tambÚ en la suor.
4 47 [QU] Ócid fosf˛ric └cid tribÓsic, de fˇrmula H3PO4, obtingut a partir del fosfat tricÓlcic natural, moderadament fort, emprat en la fabricaciˇ de superfosfats i de detergents.
4 48 [QU] Ócid fosforˇs └cid dibÓsic deliqŘescent, de fˇrmula H3PO3, que s'obtÚ per hidr˛lisi del triclorur de f˛sfor.
4 49 [QU] Ócid ftÓlic └cid aromÓtic dibÓsic, de fˇrmula C6H4(COOH)2, amb els dos grups carboxils en posicions contigŘes, que s'obtÚ per oxidaciˇ del naftalŔ.
4 50 [GL] [QU] Ócid f˙lvic Fracciˇ de l'humus que Ús soluble en solucions alcalines i no es precipita amb l'addiciˇ d'Ócid clorhÝdric o d'Ócid sulf˙ric.
4 51 [IQ] [QU] Ócid fumÓric └cid dibÓsic insaturat, de fˇrmula HOOCCH=CHCOOH, que ocorre en la fumÓria i altres plantes i es prepara a partir de la glucosa per oxidaciˇ fermentativa, emprat com a antioxidant i com a substitut de l'Ócid tartÓric en begudes efervescents.
4 52 [BI] [QU] Ócid galactur˛nic Producte d'oxidaciˇ del grup alcoh˛lic primari de la galactosa.
4 53 [QU] Ócid gÓlĚlic └cid de fˇrmula C6H2(OH)3COOH, obtingut per hidr˛lisi dels tanins, emprat com a antioxidant, en fotografia com a revelador, i en l'adoberia de pells.
4 54 [BI] [QU] Ócid glicŔric Producte d'oxidaciˇ del glicerol, de fˇrmula CH2OHCHOHCOOH.
4 55 [BI] [QU] Ócid glucur˛nic Producte d'oxidaciˇ del grup alcoh˛lic primari de la glucosa, molt abundant en els regnes animal i vegetal.
4 56 [BI] [QU] Ócid glutÓmic AminoÓcid proteic no essencial que forma part de l'Ócid f˛lic, emprat per a millorar el gust i l'aroma de determinats aliments.
4 57 [BI] [QU] Ócid gras └cid carboxÝlic de molŔcula lineal, ramificada o alifÓtica, saturada o insaturada, present en els greixos, ceres i altres lÝpids, de fˇrmula general CnH2n+1COOH.
4 58 [QU] Ócid hidrazoic Nitrur d'hidrogen, de fˇrmula HNN=N, lÝquid incolor d'olor pungent, molt explosiu i metzinˇs, que dona sals metÓlĚliques detonants o explosives.
4 59 [QU] Ócid hipoclorˇs OxoÓcid del clor, de fˇrmula HClO, format per l'acciˇ de l'aigua sobre el clor, conegut nomÚs en soluciˇ aquosa, Ócid molt feble, de carÓcter oxidant fort, emprat com a descolorant.
4 60 [QU] Ócid hip˙ric N-benzo´lglicina, de fˇrmula C6H5CONH2COOH, present en l'orina dels animals herbÝvors, i en petita quantitat en l'orina humana.
4 61 [QU] Ócid h˙mic SubstÓncia polÝmera de color fosc que es troba en els s˛ls i en les torberes, resultant de la descomposiciˇ de la matŔria orgÓnica, especialment de la matŔria vegetal, i que Ús extreta del s˛l amb solucions bÓsiques.
4 62 [QU] Ócid iodhÝdric Soluciˇ de iodur d'hidrogen en aigua, incolora o groguenca, de carÓcter Ócid fort i reductora.
4 63 [QU] Ócid i˛dic OxoÓcid del iode amb el nombre d'oxidaciˇ +5, de fˇrmula HIO3, molt soluble en aigua, preparat per oxidaciˇ del iode elemental amb Ócid nÝtric.
4 64 [BI] Ócid lÓctic └cid 2-hidroxipropi˛nic, de fˇrmula CH3CHOHCOOH, producte final de la gluc˛lisi anaer˛bia.
4 65 [QU] Ócid lÓuric └cid gras contingut com a glicŔrid en la llet, en l'esperma de balena, en l'oli de ricÝ i altres olis vegetals, de fˇrmula CH3(CH2)10COOH.
4 66 [BI] [QU] Ócid lignocŔric └cid gras saturat de fˇrmula empÝrica C23H47COOH, obtingut dels quitrans residuals de la destilĚlaciˇ seca de la llenya, que ocorre en petita quantitat en la majoria de greixos naturals.
4 67 [BI] [QU] Ócid linoleic └cid gras diinsaturat de fˇrmula empÝrica C18H32O2, constituent caracterÝstic dels olis semiassecants per a pintures, laques i recobriments.
4 68 [BI] [QU] Ócid linolŔnic └cid gras triinsaturat de fˇrmula empÝrica C18H30O2, present com a glicŔrid en la majoria d'olis assecants.
4 69 [QU] Ócid lisŔrgic Droga depressiva o estimulant, d'acciˇ psicomimŔtica, de fˇrmula empÝrica C16H16N2O2, constituent fonamental de tots els alcaloides del sŔgol banyut, del qual s'extreu per hidr˛lisi alcalina.
4 70 [QU] Ócid lÝtic └cid ˙ric
4 71 [BI] [QU] Ócid mÓlic └cid hidroxisuccÝnic, de fˇrmula HOOCCHOHCH2COOH.
4 72 [QU] Ócid mangÓnic OxoÓcid de fˇrmula H2MnO4, derivat de l'˛xid MnO3.
4 73 [IQ] [QU] Ócid margÓric └cid heptadecanoic, de fˇrmula CH3(CH2)15COOH, Ócid gras.
4 74 [QU] Ócid metab˛ric Compost de fˇrmula HBO2, obtingut per escalfament de l'Ócid b˛ric.
4 75 [QU] Ócid metacrÝlic └cid insaturat, de fˇrmula CH2=C(CH3)COOH, que es troba en l'oli de la camamilla romana.
4 76 [QU] Ócid metafosf˛ric └cid d'aspecte vitri, de fˇrmula (HPO3)n, que s'obtÚ per escalfament de l'Ócid ortofosf˛ric o per exposiciˇ de l'˛xid de f˛sfor pentavalent a una quantitat calculada i petita d'aigua.
4 77 [BI] [QU] Ócid mirÝstic └cid gras saturat, de fˇrmula CH3(CH2)12COOH, present en forma d'Ŕster en moltes ceres.
4 78 [QU] Ócid molÝbdic SubstÓncia Ócida de color blanc que, per condensaciˇ, produeix diferents poliÓcids.
4 79 [BI] [QU] Ócid m˙cic └cid dicarboxÝlic derivat de la lactosa o de la galactosa per oxidaciˇ, de fˇrmula empÝrica C6H10O8.
4 80 [QU] Ócid muriÓtic obs. └cid clorhÝdric
4 81 [QU] Ócid naftŔnic Mescla complexa dels Ócids monocarboxÝlics derivats dels naftens que es troben en el petroli brut, d'on Ús extreta per rentatge amb bases.
4 82 [QU] Ócid nicotÝnic └cid de fˇrmula C5H4NCOOH, derivat carboxilat de la piridina.
4 83 [QU] Ócid ni˛bic Ďxid hidratat de niobi pentavalent que amb altres ˛xids metÓlĚlics forma ˛xids mixtos.
4 84 [QU] Ócid nÝtric OxoÓcid del nitrogen pentavalent, de fˇrmula HNO3, el mÚs estable i el mÚs important dels Ócids del nitrogen, Ócid fort i oxidant fort amb multitud d'aplicacions prÓctiques.
4 85 [QU] Ócid nitrˇs OxoÓcid del nitrogen de fˇrmula HNO2.
4 86 [BI] [QU] Ócid nucleic Polinucle˛tid de desoxiribosa o de ribosa implicat en l'emmagatzematge, la transferŔncia o l'expressiˇ de la informaciˇ genŔtica dels Ússers vius i dels virus.
4 87 [BI] [QU] Ócid oleic └cid gras monoinsaturat, de fˇrmula CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH, component de gairebÚ tots els greixos i olis vegetals.
4 88 [QU] Ócid ortob˛ric └cid b˛ric, de fˇrmula H3BO3.
4 89 [QU] Ócid ortofosf˛ric └cid fosf˛ric
4 90 [QU] Ócid ortoperi˛dic Forma mÓximament hidratada de l'oxoÓcid del iode amb el nombre d'oxidaciˇ mÚs alt, de fˇrmula H5IO6.
4 91 [QU] Ócid ortosilÝcic └cid silÝcic
4 92 [BI] [QU] Ócid oxÓlic └cid bibÓsic de fˇrmula (COOH)2, usat en tintoreria, en el blanqueig de la palla, per a treure taques de tinta, etc.
4 93 [BI] [QU] Ócid palmÝtic └cid gras saturat de fˇrmula CH3(CH2)14COOH, molt abundant en els greixos animals i vegetals.
4 94 [BI] [QU] Ócid pantotŔnic Component del complex vitamÝnic B, present en molts teixits animals i vegetals, especialment en teixits hepÓtics, gelea de l'abella reina, melasses i segˇ d'arr˛s, que es prepara industrialment a partir de l'alanina i l'aldehid isobutÝric.
4 95 [QU] Ócid pŔctic PolisacÓrid complex que Ús present a la pectina.
4 96 [QU] Ócid perb˛ric PeroxoÓcid derivat de l'Ócid b˛ric, de fˇrmula H2B2(O2)2(OH)4, del qual s'obtenen els perborats, emprats com a oxidants, descolorants i desinfectants.
4 97 [QU] Ócid percl˛ric OxoÓcid lÝquid oliˇs, fumant, molt corrosiu, de fˇrmula HClO4, emprat en anÓlisi quÝmica per les seves qualitats d'Ócid fort i d'oxidant fort.
4 98 [QU] Ócid peri˛dic OxoÓcid mineral s˛lid del iode amb el nombre d'oxidaciˇ mÚs alt, de fˇrmula HIO4, obtingut per reacciˇ entre el iode i l'Ócid percl˛ric concentrat o per oxidaciˇ electrolÝtica a baixa temperatura de solucions concentrades d'Ócid i˛dic.
4 99 [QU] Ócid permangÓnic OxoÓcid del manganŔs heptavalent, de carÓcter oxidant fort.
4 100 [QU] Ócid peroxodisulf˙ric PeroxoÓcid mineral s˛lid, de fˇrmula H2S2O8, les sals del qual sˇn emprades com a oxidants.
4 101 [QU] Ócid peroxomonosulf˙ric PeroxoÓcid mineral s˛lid, de fˇrmula O2S(OH)(OOH), inestable si no Ús a la temperatura de la neu carb˛nica, emprat en processos d'oxidaciˇ i de blanqueig.
4 102 [QU] Ócid persulf˙ric └cid peroxodisulf˙ric
4 103 [QU] Ócid picrÓmic └cid resultant de la reducciˇ parcial de l'Ócid pÝcric, 2-amino-4,6-dinitrofenol, emprat en la fabricaciˇ de colorants.
4 104 [QU] Ócid pÝcric 2,4,6-trinitrofenol, relativament fort, cristalĚlÝ, groc, usat com a colorant i en la fabricaciˇ d'explosius.
4 105 [AGF] [QU] Ócid pirolignˇs Fracciˇ aquosa de color bru vermellˇs i olor empireumÓtica, que contÚ del 4 al 8 % d'Ócid acŔtic, obtinguda per destilĚlaciˇ destructiva de la fusta.
4 106 [QU] Ócid pir˙vic └cid 2-oxopropanoic, de fˇrmula CH3COCOOH, el mÚs simple dels α-cetoÓcids.
4 107 [QU] Ócid polifosf˛ric Denominaciˇ de les mescles complexes d'Ócids fosf˛rics de fˇrmula general Hn+2PnO3n+1.
4 108 [QU] Ócid propanoic └cid acrÝlic
4 109 [QU] Ócid propi˛nic └cid monocarboxÝlic saturat, de fˇrmula CH3CH2COOH.
4 110 [QU] Ócid pr˙ssic obs. └cid cianhÝdric
4 111 [QU] Ócid purp˙ric Compost bicÝclic producte de la condensaciˇ de l'alĚloxana amb amonÝac, de fˇrmula empÝrica C8H5O6N5.
4 112 [QU] Ócid racŔmic Varietat ˛pticament inactiva de l'Ócid tartÓric, que Ús una mescla dels Ócids tartÓrics dextrogir i levogir.
4 113 [AGF] [QU] Ócid resÝnic DiterpŔ de carÓcter Ócid que s'acumula en les porcions no volÓtils de les resines de les conÝferes.
4 114 [BI] [QU] Ócid ribonucleic Polinucle˛tid de ribosa directament implicat en la biosÝntesi de prote´nes, que constitueix el suport material de la informaciˇ genŔtica de certs virus, i que Ús conegut per la sigla RNA o ARN.
4 115 [QU] Ócid ricÝnic └cid ricinoleic
4 116 [QU] Ócid ricinoleic HidroxiÓcid carboxÝlic no saturat, de fˇrmula empÝrica C18H34O3, present en forma d'Ŕster glicŔric en l'oli de ricÝ.
4 117 [BI] [QU] Ócid sacÓric └cid dicarboxÝlic de fˇrmula HOOC(CHOH)4COOH, que es forma per oxidaciˇ de les hexoses.
4 118 [MD] [QU] Ócid salicÝlic HidroxiÓcid aromÓtic, bon agent quelant d'ions metÓlĚlics, emprat fonamentalment en la fabricaciˇ de l'aspirina.
4 119 [QU] Ócid sebÓcic └cid dicarboxÝlic saturat, de fˇrmula HOOC(CH2)8COOH, emprat en la fabricaciˇ de plastificants i de resines.
4 120 [QU] Ócid silÝcic SÝlice hidratada amorfa.
4 121 [QU] Ócid s˛rbic └cid monocarboxÝlic insaturat que ocorre en la natura en les serves verdes.
4 122 [QU] Ócid subŔric └cid dicarboxÝlic saturat, resultant de l'atac del suro per l'Ócid nÝtric.
4 123 [QU] Ócid succÝnic └cid dicarboxÝlic saturat, de fˇrmula HOOC(CH2)2COOH, que es troba en l'ambre.
4 124 [QU] Ócid sulfanÝlic └cid de fˇrmula H2NC6H4SO3H, d'aplicaciˇ en la sÝntesi de colorants i en la preparaciˇ de les sulfamides.
4 125 [QU] Ócid sulfhÝdric Sulfur d'hidrogen, de fˇrmula H2S, gas incolor, inflamable, metzinˇs, que fa olor d'ous podrits.
4 126 [QU] Ócid sulfociÓnic └cid tiociÓnic
4 127 [QU] Ócid sulf˛nic └cid orgÓnic que contÚ el grup funcional –SO3H o grup sulf˛nic, resultant formalment de la substituciˇ d'un grup hidroxil de la molŔcula de l'Ócid sulf˙ric per un radical orgÓnic.
4 128 [QU] Ócid sulf˙ric OxoÓcid del sofre hexavalent, de fˇrmula H2SO4, el mÚs estable i el mÚs important dels Ócids de sofre, Ócid fort i oxidant fort amb multitud d'aplicacions prÓctiques.
4 129 [QU] Ócid sulfurˇs OxoÓcid de sofre, de fˇrmula H2SO3, d'olor sufocant, de propietats reductores.
4 130 [QU] Ócid tÓnnic Compost format per gluc˛sids complexos dels Ócids gÓlĚlic i elĚlÓgic o de llurs polÝmers, constituent principal dels tanins.
4 131 [QU] Ócid tantÓlic Pent˛xid de tÓntal hidratat que, per fusiˇ amb hidr˛xid de potassi, dona un tantalat.
4 132 [QU] Ócid tartÓric HidroxiÓcid dicarboxÝlic, Ócid 2,3-dihidroxi-butandioic, que pel fet de contenir en la seva estructura dos Ótoms de carboni asimŔtrics idŔnticament substitu´ts, pot existir en formes ˛pticament actives, dextrogira i levogira, i en forma inactiva per compensaciˇ.
4 133 [QU] Ócid tÓrtric └cid tartÓric
4 134 [QU] Ócid tereftÓlic Is˛mer de l'Ócid ftÓlic, emprat en la preparaciˇ de poliŔsters.
4 135 [QU] Ócid tetrab˛ric OxoÓcid de bor, de fˇrmula H2B4O7, la sal s˛dica del qual, decahidratada, Ús el b˛rax.
4 136 [QU] Ócid tiociÓnic └cid fort que hom creu que Ús una mescla taut˛mera de HSCN i HNSC en equilibri, i que tendeix a sofrir polimeritzaciˇ i Ús molt soluble en aigua.
4 137 [QU] Ócid tiosulf˙ric TioÓcid de sofre, de fˇrmula H2S2O3, reductor usat Ómpliament en quÝmica analÝtica, la sal s˛dica del qual Ús emprada en fotografia.
4 138 [QU] Ócid triclorofenoxiacŔtic Herbicida molt potent, conegut per l'abreviaciˇ 2,4,5-T, emprat per al control de sotaboscos.
4 139 [BI] [QU] Ócid ˙ric 2,6,8-trihidroxipurina, producte final del metabolisme de la purina que existeix en petita quantitat en l'orina dels mamÝfers i en abundÓncia, en forma d'urats, en l'orina dels ocells i dels rŔptils.
4 140 [QU] Ócid ur˛nic └cid derivat de les aldoses per oxidaciˇ de llur grup hidroxil terminal.
4 141 [QU] Ócid valeriÓnic └cid valŔric
4 142 [QU] Ócid valŔric └cid monocarboxÝlic alifÓtic, de fˇrmula CH3(CH2)3COOH, que ocorre en l'oli de valeriana, emprat com a intermediari en perfumeria.
4 143 [QU] Ócid xÓntic Denominaciˇ no sistemÓtica de qualsevol Ócid O-alquilditiocarb˛nic.
4 144 [QU] Ócid xantogŔnic └cid xÓntic
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions