Resultats de la cerca frase exacta: 2

Ortografia catalana
1. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
consonàntic, com els que figuren en el quadre 4. Tot i representar un so, hi ha dígrafs que es parteixen a final de ratlla (§?3.2.1d). QUADRE 4 Els dígrafs DÍGRAF SO EXEMPLES gu [g] guerxo, guix, orgue, àguila ig [? t?? ]? assaig, safareig, roig, enuig 29 Les lletres QUADRE 4 (Continuació) Els dígrafs [...]
2. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
: à.gui.la, di.a.lèc.ti.ca, i.nèr. ci.a, in.gè.nu.a, màr.fe.ga, pa.rrò.qui.a, pi.rà.mi.de, sín.te.si, Úr.su.la. En la classificació dels polisíl·labs en aguts, plans i esdrúixols, convé tenir en compte les regles següents: a) La i i la u febles situades entre dues vocals són semivocals, i per tant formen [...]