Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

bruixa de quatre taquesTERMCAT
Abreviacions