Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7585/1Darrera versió: 09.03.2020

Títol

Grup '-tll-' (consonants laterals) 

Pronúncia de 'espatlla', 'vetlla', 'motlle', etc. 

Resposta

Els sons laterals (ela o ela doble) es poden geminar en una sèrie de casos, i llavors s'escriuen amb les grafies tll i tl

Se sol pronunciar palatal en els parlars nord-occidentals i centrals (espatlla, pronunciat espall·lla). En canvi, es pronuncia alveolar en els parlars valencians i baleàrics, i la grafia utilitzada per representar-lo és tl (espatla, pronunciat espal·la). Per exemple:

  1. En català central i nord-occidental: els mots ametlla, espatlla, vetlla (vetllar) motlle, es pronuncien amell·lla, espall·lla, vell·lla, moll·lle, com una ela doble geminada.

  2. En els parlars valencians i baleàrics, aquests mots es pronuncien amel·la, espal·la, vel·la o mol·le, com una ela geminada (tot i que en bona part del valencià, la pronúncia no és geminada sinó simple: amela, espala, vela, mole).


 

Classificació

Categoria
Fonètica i prosòdia
Abreviacions