Resultats de la cerca frase exacta: 22

Fitxes de l'Optimot
1. gràcies a la bestreta o gràcies per endavant?
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió a la bestreta significa 'per endavant' i s'utilitza en l'àmbit de l'economia i la comptabilitat per indicar que es fa part d'un pagament abans de la data indicada. Per exemple: Volen que paguem totes les obres a la bestreta. La política de l'agència és cobrar a la bestreta el 40 % de [...]
2. Usos de per endavant
Font Fitxes de l'Optimot
La locució adverbial per endavant en general significa 'de manera anticipada', 'abans del temps establert o acordat'. Així, se sol usar en contextos com ara Fer un pagament per endavant. Convé evitar l'ús d'aquesta expressió, i també de per davant, amb sentit de futur. Per exemple, en comptes de [...]
3. Com es diu 'en lo sucesivo' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
En català per expressar el sentit 'a comptar des d'ara' es poden fer servir locucions com ara en endavant, d'ara endavant (o altres variants, com d'avui endavant), a partir d'aleshores o d'aleshores ençà. Per exemple: D'ara endavant has de ser més caut. A partir d'aleshores vam treballar junts.  [...]
4. procrastinar, procrastinació
Font Fitxes de l'Optimot
'acció de diferir o ajornar una cosa són posposar, ajornar o deixar per a més endavant, entre d'altres. Per exemple: No sé com m'ho faig, però sempre ajorno les tasques de casa. Ell sempre ho deixa tot per a més endavant.  [...]
5. Com es diu financiación en català: financiació o finançament?
Font Fitxes de l'Optimot
finançament El nom que fa referència a l'acció de finançar, en català és finançament, i no financiació (ni finançació). Per exemple: Aquest any han rebut poc finançament públic i no podran tirar endavant el projecte.  [...]
6. Usos de la preposició cap i cap a
Font Fitxes de l'Optimot
relació espacial: amunt, avall, endavant, endarrere, etc. Per exemple: Seu bé i mira cap endavant. En canvi, és opcional elidir la preposició a en els contextos següents: davant de l'interrogatiu i relatiu on. Per exemple: Cap (a) on és el poble més pròxim? davant de l'adverbi baix i les [...]
7. a l'avançada
Font Fitxes de l'Optimot
La locució adverbial a l'avançada es pot utilitzar en català com a sinònim de per endavant per indicar que alguna cosa es fa de manera anticipada o abans del temps establert o acordat. Amb aquest mateix significat, també es pot fer servir la forma per avançat. Per exemple: M'han fet pagar l [...]
8. Com es diu aplazar en català? / Es pot dir aplaçar ('ajornar') en català?
Font Fitxes de l'Optimot
És un castellanisme l'ús del verb aplaçar amb el sentit de 'deixar per a un altre dia, per a més endavant'. Amb aquest significat en català es poden usar els verbs ajornar, diferir i perllongar, o bé l'expressió deixar per a més endavant. Així doncs, en comptes de dir: Per culpa de la pluja [...]
9. posar bastons a les rodes
Font Fitxes de l'Optimot
Les expressions posar bastons a les rodes o posar pals a les rodes signifiquen 'obstaculitzar o entorpir una acció'. Per exemple: Malgrat que ens han posat bastons a les rodes per tirar endavant aquest projecte, estem contentes d'haver-nos-en sortit. Altres expressions que també s'usen amb un [...]
10. Com es diu 'trabajar a destajo' en català? / a preu fet, a estall, a escarada
Font Fitxes de l'Optimot
La locució a preu fet es fa servir per indicar la manera de remunerar o de cobrar segons el treball realitzat i per un preu o quantitat fixats per endavant. Per exemple:  En Lluís treballa a preu fet.  També hi ha altres expressions amb el mateix significat, com ara a escarada, a escar, a escara [...]
Pàgines  1 / 3 
Pàgina  1  2  3  Següent >>