Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 114

1. adjuntar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
El verb adjuntar és un verb transitiu que pot regir diferents complements. A continuació es presenta una relació dels casos possibles amb els exemples corresponents: adjuntar una cosa a una altra: Cal adjuntar el comprovant a la sol·licitud. adjuntar, amb una cosa, una altra cosa: Adjuntem, amb [...]
2. amenaçar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
El verb amenaçar és transitiu, és a dir, porta complement directe: Aquests núvols amenacen pluja. Però, a més a més, pot regir complements introduïts per les preposicions amb o de o la conjunció que seguida d'una oració. Exemples: El va amenaçar amb una arma blanca. La van amenaçar amb l'expulsió. [...]
3. autoritzar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
El verb autoritzar, amb el significat de 'permetre legalment de fer una cosa', és transitiu, és a dir, necessita un complement directe. Així, es pot dir: Finalment van autoritzar els casaments entre persones del mateix sexe. Amb el significat de 'donar a algú dret o facultat de fer alguna cosa', [...]
4. cessar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
El verb cessar és intransitiu i, per tant, no es pot utilitzar transitivament amb el sentit de destituir algú del seu càrrec: és un mateix qui cessa en un càrrec, no es pot cessar, o plegar, algú en un càrrec. Com que en llenguatge administratiu es consideren pejoratius els verbs transitius que p [...]
5. delegar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
El verb delegar és transitiu, és a dir, porta complement directe i pot tenir altres complements. Amb el significat de 'qui té poder o autoritat per fer alguna cosa, encarregar a algú de fer-la per ell', es delega una persona perquè faci alguna cosa. Per exemple: La directora va delegar el tècnic  [...]
6. instar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
El verb instar és un verb transitiu. Pot regir un complement directe de cosa, o bé pot regir un complement directe de persona seguit d'un altre complement introduït per una preposició davant d'infinitiu o una conjunció davant d'una oració. Per exemple: El comitè insta l'aprovació del nou reglamen [...]
7. instigar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
El verb instigar és transitiu, és a dir, regeix un complement directe de persona, seguit d'un altre complement, que pot ser introduït per la preposició a davant d'infinitiu o la conjunció que seguida d'una oració. Per exemple:  Va instigar els assistents que boicotegessin la reunió. El va insti [...]
8. sanar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
El verb sanar és intransitiu amb el sentit de 'recobrar la salut perduda'. Per exemple: En Joan ha sanat. També s'accepta l'ús transitiu del verb sanar amb el sentit de 'donar la salut', 'guarir', encara que aquest ús no surt recollit en el diccionari normatiu. Per exemple: El terapeuta ha sanat  [...]
9. subrogar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
subrogar alguna cosa subrogar-se a algú o a alguna cosa El verb subrogar, amb el significat d''assumir (un dret, una obligació, una funció) d'altri', es pot usar transitivament. Per exemple: L'empresa adjudicatària ha de subrogar l'equip actual.  Amb el mateix significat, el verb subrogar po [...]
10. ratificar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
El verb ratificar significa 'confirmar (alguna cosa que s'ha dit o fet), fer-la valedora'. Per exemple: El parlament ha ratificat els resultats del referèndum. Amb aquest mateix significat, el verb ratificar pot tenir un ús intransitiu pronominal. Per exemple: La part actora es va ratificar en  [...]
Pàgines  1 / 12 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>