Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

sinopsi

f. [LC] Compendi d'una ciència, d'un tractat, etc., fet en forma sinòptica.
[RE] sinopsi evangèlica Text dels Evangelis disposat en columnes paral·leles per facilitar-ne la visió conjunta.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions