Resultats de la cerca frase exacta: 47

Ortografia catalana
1. La grafia dels mots. L'APÒSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
El quadre 34 mostra els contextos més habituals en què els articles, la pre-posició de i els pronoms febles s'apostrofen. Quadre 34 Ús de l'apòstrof Categoria lèxica Forma Apostrofació Context Exemples Article el S'apostrofa Davant vocal (precedida o no de h) l'avi, l'home, l'Enric, l'Alguer, l'IVA [...]
2. La grafia dels mots. L'APÒSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
humilia. Els pronoms febles em, ens, et, el, els, es i en revesteixen, respectivament, les for-mes reduïdes 'm, 'ns, 't, 'l, 'ls, 's i 'n, darrere d'un verb o d'un altre pronom acabat en una vocal que no sigui una u segon element d'un diftong: mira'm, se'm queixa; deixa­'ns, se'ns espatlla, perdre [...]
3. La grafia dels mots. L'APÒSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Malgrat la grafia, cal tenir en compte que, d'acord amb les regles que s'aca-ben d'apuntar: a) S'apostrofen l'article singular i la preposició de davant nombres i davant sigles que es lletregen, en aquells casos en què es pronuncien amb un so vocàlic inicial: l'1 de febrer, l'XI Simposi de Ciències [...]
4. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia del so fricatiu alveolar sord [s] : s, ss, c i ç El so fricatiu alveolar sord [s] es representa bàsicament mitjançant les grafies s, ss, c i ç, d'acord amb les regles generals següents: 50 2.6.3 a) S'escriu s a inici i a final de mot, entre consonant i vocal, i entre vocal i con-sonant [...]
5. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia del so fricatiu alveolar sonor [z] : s i z Les grafies habituals del so fricatiu alveolar sonor [z] són s i z: a) Es representa per z en posició inicial de mot: zebra, zero, zinc, ziga-zaga, zom-bi, zona, zoologia, zulú, zumzeig; Zacaries, Zeus, Zaida, Zelanda, Zimbàbue, Zuric. b) Es [...]
6. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons africats alveolars [ ?t?s ] i [d?z]: ts i tz Els sons africats alveolars, que apareixen majoritàriament entre vocals, s'escriuen mitjançant dígrafs: a) La grafia del so africat alveolar sonor [ d?z ] és tz: agutzil, atzavara, atzucac, batzegada, betzol, botzina, dotze, esbotzar [...]
7. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
SONORES) A FINAL DE MOT, DARRERE VOCAL ÀTONA O CONSONANT ? S'escriu p, t, c, en els mots que presenten aquestes lletres en les formes flexives o en els derivats: príncep (principat), serp (serpentina); crèdit (creditor), vent (ventada); únic (única), tronc (entroncar) ? S'escriu t: ? En els gerundis [...]
8. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels grups de sons [gz] i [ks]: cc, cs, cz, gs, gz i x Els grups [gz] i [ks] presenten diverses solucions gràfiques. La grafia x tant pot representar el grup [gz] com el grup [ks]. Cal parar esment en el vocabulari afectat en cada cas. a) S'escriu x principalment en cultismes i en la [...]
9. La grafia dels mots. LES CONTRACCIONS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
nom d'una entitat o d'un grup, o bé del títol d'una obra o d'una publicació, i s'escriu, per tant, amb la inicial en majúscula: està subscrit a El Temps (publicació periòdica), l'obertura d'Els mestres cantaires de Nuremberg (òpera), passem per Els Quatre Gats (cerveseria). c) Quan l'article forma [...]
10. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
sonoritat de [p] i [b], l'ús de p i b s'ajusta a les regles següents: a) A final de mot, darrere vocal àtona o consonant s'escriu p o b segons la lletra que presentin les formes flexives o els derivats. En conseqüència, la lletra que hi ha al derivat indica la grafia del mot primitiu: etíop (cf. Etiòpia [...]
Pàgines  1 / 5 
Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>