Resultats de la cerca frase exacta: 291

Criteris lingüístics
1. Equivalències castellà - català. mérito(s) del proceso m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
mérito(s) del proceso m - mèrit(s) del procés m Conjunt de proves i raons que serveixen al jutge per resoldre. [...]
2. Equivalències castellà - català. estar y pasar por v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
estar y pasar por v intr - ajustar-se a / atenir-se a / sotmetre's a v intr En un conflicte, renunciar a la iniciativa pròpia i actuar segons indica un contracte, un jutge, un tribunal arbitral, etc. ES: Hay que estar y pasar por el reglamento. Las partes se condenan a estar y pasar por un [...]
3. Funció distintiva.  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els noms comuns i els noms propis que s'han generalitzat (tant els substantius com els adjectius) s'escriuen, normalment, amb minúscula inicial. Els noms propis concrets (substantius i adjectius qualificatius i numerals que expressen ordre) s'escriuen, en general, amb majúscula inicial. [...]
4. Equivalències castellà - català. imputación f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
imputación f - imputació f Acció d'imputar; allò que s'imputa. [...]
5. Documentació administrativa. La sentència. Annexos  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat s'inclou la documentació que s'annexa a l'acta d'acord amb la numeració que s'indica en la remissió expressada a l'acta. [...]
6. Documentació jurídica. La denúncia. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'ha d'indicar el nom de l'òrgan jurisdiccional al qual s'adreça la denúncia. [...]
7. Documentació jurídica. Presentació. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'ha d'indicar el nom de l'òrgan jurisdiccional al qual s'adreça la demanda. [...]
8. Documentació administrativa. El recurs. Al·legacions  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest punt s'exposen els fonaments de dret i els motius en què es basa la inter- posició del recurs. També s'hi fan constar els documents que s'adjunten. Pel que fa a la redacció, convé que sigui clara i succinta i cal presentar en paràgrafs separats cada al·legació. [...]
9. Equivalències castellà - català. acta de apeo f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
acta de apeo f - acta de delimitació f Document en què s'acredita que s'ha delimitat un terreny. [...]
10. Documentació jurídica. La sentència. Fonaments de dret  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat es pot encapçalar amb les expressions Fonaments de dret , Fona- ments jurídics o Fonaments legals . S'han d'expressar els punts de fet i de dret fixats per les parts i els que ofereixin les qüestions controvertides, s'han de donar les raons i els fonaments legals de la decisió que [...]
Pàgines  1 / 30 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>