Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3813/4Darrera versió: 20.09.2019

Títol

Mots acabats en '-enni': 'bienni', 'trienni', etc. 

Resposta

A partir del sufix -enni, que vol dir 'any', es poden formar mots que designen períodes de temps, com ara bienni ('dos anys'), trienni ('tres anys'), decenni ('deu anys'), quarantenni ('quaranta anys'), cinquantenni ('cinquanta anys'), centenni ('cent anys'), mil·lenni ('mil anys'), etc.

Cal tenir en compte que totes aquestes paraules s'escriuen amb dues enes i que mil·lenni duu, a més, ela geminada.

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions