Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

oriental

adj. [LC] Pertanyent a l'orient, situat a l'orient, especialment a l'orient d'Europa. La part oriental d'Espanya. El català oriental.
adj. i m. i f. [LC] Habitant d'una regió oriental, d'orient.
adj. [IMI] [GL] Genuí, s'aplica a una gemma.
adj. [IMI] [GL] Que és la més fina o la més valuosa dins d'un mateix tipus de gemmes. Aiguamarina oriental.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions