Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6813/2Darrera versió: 11.10.2017

Títol

'Ha mort a noranta anys' o 'Ha mort als noranta anys'? 

Resposta

Per indicar a quina edat li ha passat a algú alguna cosa se sol fer servir la construcció formada per la contracció als + xifra + anys. Per exemple:

Ha mort als noranta anys.
Als quinze anys va decidir marxar de casa.

També es pot optar per construir l'expressió de l'edat amb la preposició amb. Per exemple:

Amb vuitanta-dos anys està fresca com una rosa.
Amb cinquanta anys va començar a estudiar a la universitat.

D'altra banda, també és possible utilitzar la construcció amb la preposició a. Per exemple:

A vint anys ja tenia dues criatures.
Va començar a treballar a catorze anys.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions