Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1767/4Darrera versió: 20.07.2017

Títol

'comptar amb' (amb el sentit de 'disposar') 

'Comptem amb prou capital' o 'Disposem de prou capital'? 

Resposta

L'expressió comptar amb té diversos sentits en català. Un d'aquests sentits és 'confiar en algú o en alguna cosa per a un fi'. Per exemple:

Hem parlat amb el president i ens ha dit que podem comptar amb el seu suport.
Sempre pots comptar amb en Mateu, no et fallarà mai.

Un altre sentit de l'expressió comptar amb és 'disposar' (tenir alguna cosa per usar-la). Per exemple:

Comptem amb els mitjans necessaris per engegar el projecte.
No veig clar si podrem comptar amb la subvenció o no.

Sovint, però, es fa un ús abusiu d'aquesta construcció. Cal recordar que també es poden fer servir altres verbs, com ara tenir o incloure. Per exemple:

El pis té tres habitacions.
La zona inclou diversos espais naturals protegits.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions