Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

mundo

m
1 món. El mundo es un pañuelo, el món és un mocador. El origen del mundo, l'origen del món.
2 fig món, àmbit. El mundo de los animales, el món de les bèsties. Se han hecho un mundo aparte, s'han fet un món a part.
3 fig [experiencia] món.
4 fig món, abisme. Hay todo un mundo que los separa, hi ha tot un món que els separa.
5 [baúl] bagul, cofre.
6 bot [mundillo] aliguer, bola de neu f.
7 conocido por (o en) el mundo entero fig conegut de tothom (o arreu).
8 correr mundo fig córrer món, veure món.
9 desde que el mundo es mundo fig des que el món és món.
10 echar al mundo [parir] portar (o posar, o dur) al món.
11 echarse al mundo fig [una mujer] llançar-se a la mala vida.
12 el gran mundo fig [alta sociedad] el gran món.
13 el mundo literario el món literari (o de les lletres).
14 el nuevo mundo el nou món.
15 el viejo mundo el món antic.
16 en este mundo de Dios per aquests mons de Déu.
17 hundirse el mundo enfonsar-se (o ensorrar-se) el món, caure el món a sobre.
18 irse al otro mundo fig [morir] anar-se'n a l'altre món (o del món).
19 medio mundo mig món.
20 no es nada del otro mundo no és res de l'altre món.
21 no ser de este mundo fig no ésser d'aquest món.
22 ponerse el mundo por montera (o reírse del mundo) riure's del món, riure's del mort i del qui el vetlla.
23 prometer este mundo y el otro fig [prometer mucho] prometre el món i la bolla (o la lluna en un cove).
24 recorrer (o rodar) mundo fig rodar (o córrer) món, viatjar.
25 salir de este mundo fig [morir] anar-se'n d'aquest món (o del món).
26 tener mundo fig tenir món.
27 Tercer Mundo Tercer Món.
28 todo el mundo tothom. Por la calle todo el mundo lo saludaba, pel carrer tothom el saludava.
29 todo el mundo tot el món. Dieron la noticia por todo el mundo, donaren la notícia per tot el món.
30 traer al mundo fig portar al món, dur al món, posar al món.
31 valer un mundo fig valer més or que no pesa.
32 venir al mundo fig venir al món, arribar al món.
33 ver mundo fig veure món, viatjar.
34 vivir en otro mundo fig viure en un altre món.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions